Úmysly

Pondelok

17:30 – Za zdravie a BP pre Vladimíra Saracha |

Utorok

06:15 – Poďakovanie za zdravie, Božiu pomoc a vyslyšanie modlitieb |
17:30 – 1. Za zdravie Dominika a milosti pre súrodencov, rodičov 2. + František a Františka |

Streda

06:15 – Za zdravie a BP pre Ľubomíra Baču |
17:30 – Za zdravie tela a duše a BP pre deti s rodinami |

Štvrtok

06:15 – + Antónia a Anton |
17:30 – + Cyril, Emília, Anna, Ján a Jozef |

Piatok

06:15 – + Anna, Imrich, Ondrej, Johanka a Ondrej |
17:30 – + syn Andrej |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Milana |

Nedeľa

07:00 – + Kamila, Tomáš, Vladislava, Ján, Vendelín, Imrich a Ladislav |
08:30 – + Viktória Hanuliaková (5. výročie) |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

Pozvania a informácie:

  • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred a pozývame všetkých ostatných ochotných farníkov, ktorí môžu pomôcť.
  • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 v kostole. (Nie počas sv. omše).
  • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail.
  • V piatok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie birmovancov, ktoré bude pokračovať aj po sv. omši na fare.
  • Pozývame vás na Farskú púť do rakúskeho pútnického mesta Mariazell, ktorá sa uskutoční  v sobotu 13. mája 2023. Cena na osobu je 45 €. Prihlásiť sa môžete na fare do 31. 3. 2023 so zálohou 25 €. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveskách.
  • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pozývame vás k modlitbe aj na tento úmysel. Počas týchto dní bude pridaná na sv. omšiach aj prosba za jednotu.
  • Budúcu nedeľu sa slávi Nedeľa Božieho slova. Nájdime si preto vo svojich rodinách čas a spoločne si niečo z Biblie prečítajme a pouvažujme nad tým.

Farské oznamy – Farnosť sv. Martina (mtmesto.sk)