Úmysly

Pondelok

07:00 za Božie požehnanie pre rodinu | Františkánsky
18:30 + manžel Štefan a vnuk Ondrej | Františkánsky

Utorok

07:00 | Františkánsky
18:30 poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu | Františkánsky

Streda

07:00 | Františkánsky
18:30 + rodičia Jozef a Anna a starí rodičia z oboch strán | Františkánsky

Štvrtok

07:00 | Františkánsky
17:30 + Hana | Kostolište
18:30 + otec Vendelín, sestra Anna a syn Martin | Františkánsky

Piatok

07:00 | Františkánsky
18:30 prosba o Božie požehnanie | Františkánsky

Sobota

07:00 za dar živej viery pre rodinu | Františkánsky
18:30 + rodičia Augustín a Mária Orthoví a starí rodičia z oboch strán | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + Ľudovít Tedla a rodičia z oboch strán | Františkánsky
08:00 poďakovanie Pánu Bohu za rodičov (Vladimír a Dagmar) | Farský
09:00 + Jaroslava Caunerová | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + manžel Ľubomír Brener (1. výročie) | Františkánsky
18:30 + Ernest a Helena Jurkáčkoví a starí rodičia z oboch strán | Františkánsky

Oznamy

  • Vo štvrtok je vo františkánskom kostole celodenná adorácia. Zapíšte sa, prosím, vzadu na stolíku.

  • V dňoch 18. – 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Budeme na tento úmysel pamätať v modlitbách pri sv. omšiach. Odporúčame naň myslieť aj vo svojich osobných modlitbách.

  • Cirkevná škola Malacky organizuje 20. jubilejný ples, ktorý sa uskutoční 10.februára 2023 o 19:00 h. v Moteli M pri Malackách. Vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte školy, cena vstupenky je 40,- €. Viac informácií nájdete na webovej stránke školy www.csmalacky.sk alebo na plagáte. Tešíme sa na Vás!

  • Ešte stále máme voľné úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec. Odporúčame zapísať si vopred v kancelárii farského úradu počas úradných hodín. Môžete tak urobiť aj telefonicky.

  • Bratislavská arcidiecéza oznamuje, že výťažok Svätomartinskej zbierky z roku 2022 je spolu 162.652,- €. Všetkým, ktorí ste prispeli a nasledovali ste tak príklad patróna našej arcidiecézy sv. Martina, patrí úprimná vďaka. Nech všetkých štedrých darcov Pán posilňuje a ochraňuje!


Pozvánky