Úmysly

Pondelok

+ Viliam Belovič, Jozef a Dagmar Táborskí | Féria, súkromná

Utorok

18:00 + Matej a Anna | Sv. Antona, opáta, spomienka

Streda

06:30 + Adela Mikulášiková, mesačná sv. omša | Féria

Štvrtok

18:00 + Ladislav Lakatoš | Féria

Piatok

18:00 + Tibor a Veronika Ábeloví | Sv. Šebastiána, mučeníka, ľubovoľná spomienka

Sobota

08:00 + Anton Šebo, mesačná sv. omša | Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Nedeľa

08:00 Za Božie milosti a požehnanie pre rodinu Neviďanskú | 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:00 Za farníkov |

Oznamy

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Myslime na tento úmysel vo svojich modlitbách, aby Pán medzi nami vytváral a upevňoval jednotu. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb a taktiež na zakončení tohto týždňa modlitieb.

Ďakujem vám za milodary pre potreby farnosti. Za uplynulý týždeň ste prispeli sumou 280,-€. Nech vás za to dobrotivý Pán odmení!

Na nástenke nájdete plagát a aktivity VERUM Centra, ktoré je poradenským centrom pre rodiny. Jeho poslaním je slúžiť druhým a budovať zdravé vzťahy v rodinách. Venuje sa rodinám, jednorodičom, deťom a mladým ľuďom. Realizuje aktivity v oblastiach: prevencia, sprevádzanie, poradenstvo, podpora v kríze, dobrovoľníctvo, rozvoj kreativity. Ponúka kariérne prevádzanie študentov pri hľadaní vhodného štúdia a objavovaní poslania v živote. Organizuje podujatia spojené so vzdelávaním. Workshopy lektorujú odborníci v oblasti psychológie, medicíny, kariérneho poradenstva, špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce a koučingu. Sídli na Piaristickej 8 v Nitre. V prípade záujmu môžete kontaktovať na stránke: verumcentrum.sk, FB VERUM Centrum, mail:verumcentrum@gmail.com al. telefonicky. Na nástenke je plán akcií a kontakt.