Úmysly

Pondelok

06:15 ZBP Mária, Helena, Helena | Humenné
12:00 + Štefan | Humenné
18:00 ZBP Adriana s rodinou | Humenné
17:00 + Marta, Andrej, Mária | Brestov

Utorok

06:15 + Vladimír, Margita, Zoltán | Humenné
12:00 + Ján a syn Ján | Humenné
18:00 + Helena, Milan, Dušan, a + rodičia | Humenné
17:00 ZBP rod. Kelčáková | Gruzovce

Streda

06:15 + Juraj, Mária, Ján, Margita, Vladimír | Humenné
12:00 + Pavol (4 výr.) | Humenné
18:00 + František (pohreb 27.12.) | Humenné
17:00 + Helena (1 výr.) | Slov. Volová

Štvrtok

06:15 ZBP Veronika, Alena, Eduard | Humenné
12:00 + Michal, Mária, Zuzana, Andrej, Gabriela, Michal, Marián | Humenné
18:00 + Margita | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA DO 20:00 | Humenné
17:00 + Štefan, Ján | Brestov
16:00 + Valentin | NsP

Piatok

06:15 + Juraj, Jozef, Anna | Humenné
12:00 + Michal, Mária, Michal, Mária | Humenné
18:00 + František | Humenné
18:00 Za + z rod. Jurušová, Jakubová, + Beáta, Iveta, František | Dubník
16:00 + Ján a rodičia | NsP

Sobota

07:00 + Eva | Humenné
18:00 + Michaela | Humenné
08:00 + Helena a Michal | Slov.Volová
07:30 + Jozef a Mária | NsP

Nedeľa

07:30 + Júlia (1 výr.) | Humenné
09:00 + Ján, Jozefína, Ján, Pavlína | Humenné
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 Poďak. Štefan a Anna (40 manž.) | Humenné
10:30 ZBP rod. Kruková a Edita (65 r.) | Brestov
09:15 ZBP Peter (60 r.) | Gruzovce
08:00 ZBP Lucia (40 r.) | Slov.Volová
09:00 + Milan, Michal, Margita | Dubník
10:30 ZBP Anna a Alojz | NsP

Oznamy

Nedeľa, 15.1.2023
✓ Dnešnú nedeľu je celodiecézna zbierka na Arcidiecézne centrum pre mládež, ktoré sa venuje
stredoškolskej a vysokoškolskej mládeži v našej arcidiecéze (ACM, UPC). Za Vaše milodary vopred
Pán Boh zaplať!

RÔZNE OZNAMY

✓ V dňoch 18.–25.01. prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Spomeňte si vo svojich
modlitbách aj na tento úmysel.
✓ Oznamujeme vám, že úmysly sv. omší na 1.polrok 2023 pre farský kostol sú už zaplnené.
✓ Spoločenstvo „Modlitieb otcov“ pozýva ďalších chlapov – mužov na spoločný čas modlitby, každý
utorok po večernej svätej omši. Niekoľko chlapov z našej farnosti sa už takto stretáva niekoľko
rokov a preto pozýva ďalších.
✓ Prosíme všetkých lektorov (aj tých, čo sa chcú pridať), aby sa v sakristii zapísali na termíny,
v ktorých budú k dispozícii na čítanie Božieho slova.


Pozvánky