Úmysly

Pondelok

18:00 ✝︎ František a Alžbeta Šimonovičoví a rodičia | Farský kostol

Utorok

17:00 ✝︎ Ján Ráchel 20. r. a manželka Terézia | Psiare
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ Mária a Jozef, synovia, zať a nevesta | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

17:00 Adorácia | Farský kostol
18:00 ✝︎ Michal a Katarína Lasaboví, syn Ján a rodičia z oboch strán | Farský kostol

Piatok

17:00 ✝︎ František Valach a manželka Terézia | Psiare
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc | Farský kostol

Sobota

18:00 ✝︎ Vincent Zelieska, manž. Terézia, syn Vincent a manželka Helena | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol
09:30 ✝︎ Jozef Lovecký 14.r, manž. Albína a rodičia z oboch strán | Orovnica
08:00 Za zdravie a Božiu pomoc č. d. 66 | Psiare

Oznamy

  • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel aj vo svojich modlitbách.
  • Budúcu nedeľu je Nedeľa Božieho slova, ktorá má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Zameriame sa na hodnotu Božieho slova, na dôležitosť čítania, rozjímania a dennej modlitby s Božím slovom.
  • Pozývame veriacich na slávnostné prijatie nových členov do Bratstva Kristovej krvi v Bazilike sv. Benedikta dňa 22. januára 2023 o 15,00 hod. Celej slávnosti bude predsedať Mons. Peter Beňo, pomocný biskup.
  • Na kostol s požehnávania domov obetovali Bohu známy 150 eur, a na opravu Kalvárie 60 eur, úprimné Pán Boh odmeň.
OSTATNÉ OZNAMY
Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky