Úmysly

Pondelok

08:00 - ruža Emílie Vreštiakovej |

Utorok

08:00 + Margita a Juraj Malčekovci a synovia |
17:00 - za zdravie Kamila |

Streda

08:00 + Milan Golian, Janka a rodičia z oboch strán |
17:00 + Anna Šuleková |

Štvrtok

08:00 + rodiny Uhrinova, Luptákova a Ďuricova |
17:30 + Karolína, Ondrej a Mária |

Piatok

08:00 + Anna Babicová |
17:00 - za B. pomoc v chorobe |

Sobota

08:00 - na úmysel cel. |
17:00 - za zdravie, B. pomoc a ochranu pre Helenu |

Nedeľa

08:00 - za farnosť |
09:00 - | Krivec
10:00 + Štefan Gondáš, Imrich a starí rodičia |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má na starosti ruža Emílie Cerovskej – Zánemecká.
 • Vo štvrtok 19.1.2023 bude v našej farnosti relikvia sv. Františka Xaverského. Od pondelku
  do štvrtku pri ranných sv. omšiach bude duchovná príprava na príchod relikvie. Vo štvrtok
  počas dňa bude možnosť uctiť si relikviu a po večernej sv. omši, ktorá bude výnimočne
  o 17.30 h., bude moderovaná adorácia, ktorú bude viesť Mons. ThDr. Marián Bublinec,
  PhD., so zborom z Krupiny.
 • Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.00 h. bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí
  v kostole. Účasť je potrebná!
 • ErKO stretko bude dnes vo farskej klubovni o 13.30 h. pre všetky deti.
 • Oznamy nájdete aj na stránke farnosti: http://hrinova.fara.sk/sites/default/files/farske_oznamy_16.1.-22.1.2023.pdf