Úmysly

Pondelok

07:00 +manžel Vladimír, švagor, svat a rodiča z oboch strán | Karmel
17:30 +Michal Halgaš, 30.výr., manželka a nevesta Anna |

Utorok

07:00 +otec Štefan Kováčik a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Golianovú | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 75. rokov života, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu, +rodičia |

Streda

07:00 Za zdravie pre Zuzanu | Karmel
17:30 +Tomáš Fekiač, 20.výr. |

Štvrtok

07:00 +Štefan Ľalík, otec Štefan a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu | Karmel
17:30 +Jozef Nosáľ, 5.výr.a nedožitých 90.rokov |

Piatok

07:00 +Valéria Bužbacherová | Karmel
17:30 +Ladislav, 1.výr., rodina Sujová, Schmidtová a Líšková |

Sobota

07:00 +manžel Peter a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Karmel
07:30 Za ružu Anny Nosáľovej |
17:30 Na poďakovanie za 75.rokov života Márie, +manžel Ján |

Nedeľa

07:30 +manžel Juraj, nedožitých 70. rokov života, rodičia z oboch strán, za požehnanie, zdravie a pokoj pre rodinu | Karmel
07:45 +Ján Chlebničan, nedožitých 80.rokov a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
09:00 Za veriacich |
10:30 Na poďakovanie za 15.rokov života Timky a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
17:30 Na poďakovanie za 70.rokov života Milana a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Oznamy

· Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.31. Anny Nosáľovej.

· Dnes popoludní bude kostol otvorený od 14.30 hod.k súkromnému ucteniu relikvie sv. Františka Xaverského. O 15.00 hod. sa budú členovia Faustína modliť Korunku Božieho milosrdenstva a o 16.15 hod. začne Večeradlo. V pondelok si budete môcť uctiť relikvie do 10.00 hod. v kláštore.

· Združenie Faustínum pozýva všetkých členov, dobrovoľníkov a ctiteľov Božieho milosrdenstva na formačné stretnutie v pondelok o 15.00 hod. do zasadačky farského úradu. Stretnutie bude zakončené sv. omšou a adoráciou.

· Na budúcu nedeľu o 14.30 hod. sa uskutoční stretnutie laického karmelitánskeho spoločenstva v kláštore sestier bosých karmelitánok.

· Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme vo svojich modlitbách na tento úmysel.

· V piatok pri večernej sv.omši bude stretnutie detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie z I. a IV. ZŠ. Po skončení sv. omše bude stretnutie s rodičmi týchto detí.

· Zbierka „Dobrá novina“ v našej farnosti bola 2.240,-€ a kolednícka zbierka Misijného diela detí bola 410,-€. Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

· Od pondelka si môžete telefonický na tel. čísle farského úradu /045 54 55 243/ zapísať úmysel sv. omše na mesiac február, ktorá sa bude slúžiť vo farskom kostole. V kláštore si sv. omšu môžete dať zapísať u sestry Moniky alebo Ľubice. V čase od 8.00-9.00 hod budeme prednostne zapisovať sv. omše z príležitosti 1.výročia úmrtia a z príležitosti životných jubilei. Po deviatej hodine budeme zapísovať ostatné úmysly.

 

ThLic. Ľuboš Sabol dekan – farár