Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | Adorácia od 15:00
18:00 | Adorácia od 15:00

Piatok

07:00 |
18:00 za jednotu kresťanov | adorácia

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V našej farnosti bude sv. omša v piatok 20.01. slúžená s formulárom za jednotu kresťanov a po omši bude adorácia zameraná na tento úmysel.

Upratovanie: ďakujeme za ich službu farnosti skupine Podzávoz u Tomali.

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.


Pozvánky