Úmysly

Pondelok

18:30 + Marta, jej rodičia Zábojoví, svokrovci Siklenkoví a ich deti |

Utorok

06:30 za uzdravenie a Božie požehnanie pre dobré kolegiálne vzťahy v práci |
18:30 + manžel Vojtech, matka Anna a bratia Miroslav a Jaroslav |

Streda

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lauru, Zojku, Adamka a celú rodinu a za duše v očistci; + rodičia, starí rodičia, krstní rodičia, súrodenci a duše v očistci |
17:30 za zdravie, Božie požehnanie pre brata |

Štvrtok

06:30 + + Ján |
18:30 + Peter |

Piatok

06:30 za zdravie a Božiu pomoc v každodennom živote pre bohuznámu |
18:30 + rodičia Mária a Štefan, + sestra Lydka, + starí rodičia Anna a Rudolf, + súrodenci Štefánia, Július, Ladislav, Rudolf, Marián |

Sobota

08:00 Za požehnanie pre rodinu |

Nedeľa

08:00 + manžel Peter a + rodičia z oboch strán |
09:30 Za farníkov |
11:00 + rodičia Emil a Agneša a Božia pomoc pre žijúcu rodinu |
18:30 + Eleonóra, Mikuláš, Zlatica, Štefan a celá + rodina |

Oznamy

MODLITBY MUŽOV

Dnes o 17.00 bude stretnutie modlitby mužov.

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA ; KATECHÉZA

Z dôvodu choroby nebude dnes popoludní stretko detí.

V stredu o 17.30 bude detská sv. omša.

V stredu po sv. omši bude ďalšia katechéza pre prvoprijímajúcich a ich rodičov.

DOČASNÉ UZAVRETIE KAPLNKY

Vzhľadom na čiastočné uzavretie nemocnice počas víkendov (hlavný vchod a vestibul, kde sa nachádza kaplnka), sú dočasne sv. omše v kaplnke zrušené.
Pastoračná starostlivosť o chorých na oddeleniach je zachovaná v stredy a soboty 15.00 – 17.00.
Chorých nahlasujte: 0917 355 555

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV

V týždni 18. – 25. januára Cirkev slávi “Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov”. Modlime sa na tento úmysel!

RUŽENEC JEZUITI

V sobotu 21.1. o 18.45 sa modlí naša farnosť ruženec v kostole jezuitov. Srdečne vás pozývame.

DOBRÁ NOVINA – POĎAKOVANIE

Koledníci z Dobrej noviny vyzbierali od vás počas koledovania milodary vo výške 2600 €. Veľká vďaka všetkým koledníkom aj animátorom. Nech Pán odmení vašu štedrosť!

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer má na starosti skupina 3 a 4.

VIDEO BIRMOVKA

Birmovanci, ktorí si objednali DVD/USB z birmovky, si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii po sv. omšiach. Cena DVD – 10 €; USB – 13,50 €.

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA A INÉ

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá bude vo štvrtok 19. januára 2023 v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery).

Dávame vám do pozornosti, že od Nového roka je cena Katolíckych novín 1,50 €


Pozvánky