Úmysly

Pondelok

07:00 za uzdravenie Edity a Božiu pomoc pre celú rodinu | Bojnice

Utorok

16:30 + Štefan Chudý | Dubnica
17:30 + deti a rodina Dobrotková | Bojnice

Streda

16:30 na úmysel biskupa | Šútovce
17:30 + Ignác a Viktória a súrodenci Jozef, Jozefína a Vilko, svokrovci a Štefan | Bojnice

Štvrtok

17:30 poďakovanie za 80. rokov života | Bojnice

Piatok

16:30 + z rodín Vidovej, Hyreššovej a Domanickej | Dubnica
17:30 poďakovanie za 50. rokov života Mariána a zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Bojnice

Sobota

17:30 + Július a Antónia Mečiar, Sr. Mária-Justína a zosnulí z rodiny a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Bojnice

Nedeľa

07:00 + rodičov a starých rodičov z oboch strán a súrodencov | Bojnice
08:30 + Štefan Rajčo | Šútovce
08:30 + Mária a Jozef Pipíška, deti a starí rodičia z oboch strán | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Július, Šarlota a vnuk Ľuboš | Bojnice

Oznamy

Farské oznamy:

V stredu sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25.1.).

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

V sobotu budeme rozoberať vianočnú výzdobu vo farskom kostole v Bojniciach od 9.00 h. Prosím Vás o pomoc.

V nedeľu bude stretnutie birmovancov: v Šútovciach o 9.15 h. v kostole a v Bojniciach o 11.00 h. vo fare.

Na budúcu nedeľu bude januárová zbierka na kostol.

                                                                                                           Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice