Úmysly

Pondelok

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Petra |
17:30 + manžel – 3. výročie a syn – 1. výročie a ostatní zosnulí z rodiny |

Utorok

06:30 + rodičia, manžel, krstní a starí rodičia, súrodenci a švagrovia | sv. Antona, opáta
17:30 + rodičia Amália, Jozef a ich rodičia |

Streda

06:30 Prosba za Božiu pomoc a pokoj na duši pre dcéru Zuzanu |
17:30 + rodičia Ladislav a Anna a ich deti Boženka a Ladislav |

Štvrtok

06:30 + rodičia Mária, Michal a brat Michal |
17:30 + Katarína Gallová a Helena Búziová s manželmi | + adorácia

Piatok

06:30 + manžel Eduard a jeho rodičia | sv. Šebastiána, mučeníka
17:30 + starí rodičia Kaniarikoví a Mojžišoví, teta Mária, strýkovia Ján a Štefan |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti | sv. Agnesy, panny a mučenice
17:30 + svokrovci Peter a Berta, ich deti, zaťovia, nevesta a vnuk |

Nedeľa

07:00 Za Božiu pomoc a ochranu pre synovca Adama | TRETIA NEDEĽA, Nedeľa Božieho slova
08:15 Za všetkých farníkov |
09:30 + rodičia, sestry, rodina a susedka Klára |
11:00 Na úmysel kňaza |
18:00 + rodičia a súrodenci z rodiny Rišovej |

Oznamy

  • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 5.
  • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
  • Dnes pozývame na eRko stretko o 14.00 do pastoračného centra.
  • V utorok pred sv. omšou bude v kostole o 16.30 Mariánske večeradlo.
  • V stredu po večernej sv. omši pozývame na ďalší tematický večer s duchovným otcom Jaroslavom Pechom do pastoračného centra. Budeme hovoriť, za akých podmienok môžeme prijať jednotlivé sviatosti.
  • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Úplné odpustky môže získať ten, kto sa počas týchto dní zúčastní na niektorej z bohoslužieb a tiež na zakončení tohto týždňa modlitieb. Pobožnosť sa budeme modliť na konci sv. omše.
  • Na budúcu nedeľu bude o 16.00 v kostole stretnutie ľudí, ktorí si dali prihlášky do ružencového bratstva.
  • V rámci akcie Dobrá novina 26.12.2022 koledovalo 11 koledníkov a navštívili 15 rodín. Vyzbieralo sa 1555 eur (1220 eur bolo vyzbieraných v deň koledovania). Pán Boh zaplať. Finančné prostriedky tento rok poputujú do Kene na podporu udržateľného poľnohospodárstva.

Pozvánky