Úmysly

Pondelok

06:45 manžel Miloslav a rodičia z ob. str. a brat Július |
18:00 manželka helena a rodina Gendiarová a Laurincová |

Utorok

06:45 rodičia Anna a Štefan Hubinskí, Zuzana a Viliam Piečoví |
18:00 Rudolf Ožvoldík |

Streda

06:45 za dar živej viery a pož. pre synov Juraja a Pavla s rodinam |
18:00 za rodinu Vlasákovu |

Štvrtok

06:45 rodičia a st. rodičia |
16:30 za živých a zosnulých v Rodine Nepoškvrnenej |
18:00 za živých a zosnulých v Rodine Nepoškvrnenej |

Piatok

06:45 Marta Báboľová, rodičia a st. rodičia |
18:00 Rudolf a Ján Mitaloví |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 rodičia Ján a Anna a sestra Zdenka a manžel Jozef |

Nedeľa

07:00 rodičia Kováčoví, Petríkoví a st. rodičia a súrodenci |
09:00 zom. matka Lucia a sestra Magdaléna |
10:30 za veriacich farnosti |
18:30 Klaudia a Július Šiškovci a rod. z ob. str. |

Oznamy

Milodary na kostol : Bohu známa z krstu-50,-€, Bohu známa z pohrebu-50,-€, Jesenná zbierka na charitu -834,80-€, Bohu známa z pohrebu -50,-€, Bohu známa -50,-€, Bohu známa -40,-€, Bohu známa -5,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie nášho chrámu má na starosti ruža pani Kataríny Ficekovej.

– Vo štvrtok máme prikázaný sviatok a slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše budú ráno o 6,45 h., a večer o 16,30 hod a o 18,30 h.

– Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľňajšia pobožnosť bude o 15.h. Zároveň 4.december je pre našu farnosť adoračným dňom. Pripadol však na nedeľu, preto táto adoračná hodinka o 15.h. tomu zadosťučiní.

– Liturgia východného obradu bratov gréckokatolíkov bude dnes o 16,30 h.
– Spovedať chorých a starých ľudí doma pred Vianocami budeme v piatok. Preto vás prosíme nahláste nám ich v sakrestii kostola alebo vo    fare, ak je im potrebné sviatosti vyslúžiť doma.

– Tradičný Vianočný bazárik CZŠ JK bude na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9. h.

Birmovanci na farskú katechézu do kostola dôjdu až po Vianociach. Ich príprava prebieha nateraz v škole.

V nedeľu pri sv. omši o 9.h. čakáme aj deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.

__________________________________________________________________________________________

Na ekostol sv. omše sú v nedele a prikázané sviatky o 10,30 h.