Úmysly

Pondelok

06:00 Za BP pre duchovného otca Dušana a za všetkých duchovných otcov | Ščúry - Roráty
12:00 + Juraj a Elena, Ján a Anna, Juraj a Mária | Kaniansky
17:00 + Pavel, Pavla, Ján, Júlia a Irena | Kraus

Utorok

06:00 + Karol a Vlasta Wittovci | Ščúry - Roráty
12:00 + manžel Pavel a rodičia Elena a Štefan | Kaniansky
17:00 + Jozef, Mária a Milan | Kraus

Streda

06:00 + manželia Anna a Jozef Oremovci a syn Ján | Ščúry - Roráty
12:00 Poďakovanie za prežitých 50 rokov manželstva Heleny a Vladimíra a prosba o BP do ďalších spoločných rokov | Kaniansky
12:00 Charita - miestny úmysel | Kraus
17:00 + manžel Ján a rodičia Štefan a Mária | Kraus

Štvrtok

06:00 + Júlia a Rudolf Müller a Marián Necpál | Ščúry - Roráty
08:00 Za farnosť | Ščúry - Deti CZŠ
12:00 + rodičia Ondrej a Anna, bratia Ondrej a Pavel Halamoví | Kraus
18:00 + rodičia Emil a Rozália a brat Stanislav | Kaniansky
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Kraus

Piatok

06:00 + Ján a Mária, syn Stanislav | Ščúry - Roráty
12:00 + Marián Necpál a rodičia z oboch strán | Kaniansky
17:00 Za šťastný pôrod a BP pre rodinu Monišovú | Kraus
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Ščúry

Sobota

06:00 Za zdravie a BP pre všetky mamičky v očakávaní a ich deti | Ščúry
18:00 Za pochovaných v uplynulom týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 + rodičia Ján a Veronika | Kraus
09:00 Za farnosť | Šmidriak
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Kaniansky
10:30 + z rodiny Dankovej a Fraňovej | Ščúry - DETI
19:00 + Angela | Matúš OP - MLADÍ

Oznamy

 • V pondelok bude vo fare záverečný večer kurzu Objav Krista.
 • V tomto týždni budú vo farskej zasadačke stretnutia tých, ktorí majú služby vo farnosti:
 1. stretnutie lektorov – nebude;
 2. stretnutie akolytov – v utorok po večernej sv. omši;
 3. stretnutie katechétov – v stredu o 15:30 hod.;
 4. stretnutie farskej ekonomickej rady – v stredu po večernej sv. omši.
 • V stredu bude svätá omša aj o 12:00 hod. v Charite sv. Alžbety.
 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše budú nasledovne: rorátna o 6:00, potom s deťmi CZŠ o 8:00, na obed o 12:00 a večer o 18:00 hod. V Lieskovci bude svätá omša o 18:00 hod.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude v zasadačke fary koncoročné stretnutie horliteliek ružencového bratstva s novou ružencovou matkou p. Korbašovou.
 • V tomto týždni budú zimné kántrové dni s obsahom Príchod Kristovho kráľovstva do rodín. V našej farnosti sa budeme na tento úmysel modliť v piatok pri svätých omšiach.
 • Rorátne sväté omše s kázňami pre deti bývajú od pondelka do soboty. Deti si môžu zložiť (školské) veci vo farskej zasadačke. O 6:00 hod. odchádzame spoločným sprievodom s lampášikmi od fary do kostola. Počas školských dní (po – pia) pozývame po svätej omši všetkých školákov i predškolákov na spoločné raňajky na fare. Ďakujeme rodinám, ktoré si vybrali konkrétny termín v ktorom pripravujú raňajky. Kto im chcete finančne pomôcť s prípravou, môže vhodiť pár eur do pokladničky počas raňajok priamo na fare. Všetkých vás srdečne pozývame. Plagát (link).

Rorátny charakter – čiže formulár svätej omše k Panne Márii – je možný brať v prvej časti adventu, teda do 16. decembra. Sväté omše pri sviečkach a spoločné raňajky budú až do 23. decembra.

 • Pozývame veriacich využiť možnosť hromadného vianočného spovedania v našej farnosti, ktoré sa uskutoční na štvrtú adventnú nedeľu 18. decembra medzi 15:00 – 18:00 hod. a v Lieskovci medzi 15:00 – 15:30 hod. Celodenné spovedanie bude potom v týždni od 19. do 23. decembra. Podrobný rozpis (link). Prosíme nenechávajte si spoveď na poslednú chvíľu ale v predstihu a v pokoji si pripravte dušu na slávenie Kristovho narodenia.
 • Tí, ktorí máte chorých a nevládnych príbuzných, môžete ich zapísať v sakristii kostola na prijatie sviatosti zmierenia. Predvianočné spovedanie v domácnostiach bude v utorok 13. decembra.
 • Náš bývalý dekan ThDr. Pavol Párničan vydal zaujímavú publikáciu s názvom Duchovné povolania z dekanátu Zvolen. Zozbieral v nej všetky známe duchovné povolania z územia farností nášho dekanátu, medzi ktorými má bohaté zastúpenie farnosť Zvolen-mesto. Publikácia je obohatená o fotografie takmer všetkých kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok. Je k dispozícií v sakristii kostola. Suma 10 € pokrýva náklady spojené s tlačou publikácie.
 • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.


Pozvánky