Úmysly

Pondelok

06:00 + František Jeleň | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdravie a BP pre Mareka | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Viktor, Roman, Barbora a Alena | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Mária a Štefan | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

06:00 + Ján a Mária | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
16:00 Za BP a zdravie pre Mareka | Nemocnica – kaplnka
18:00 Za zdr. a BP pre Jozefa, Martu, deti a vnúčatá | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 Zosnulí z rod. Balážovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 Za BP a zdr. pre rod. Petra Marchevku | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:00 + Ján a zosn. z rod. Koberovej a Grinčovej | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + František | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 Za zdravie a BP pre Margitu | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 + Mária | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:00 Za farníkov | Kostol sv. Petra a Pavla
10:00 ZŠ s MŠ sv. CaM a CG sv. Mikuláša | Kostol sv. Petra a Pavla
16:30 + Ján Virostko, kostolník (30. deň) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 Poď. za 75 r. ž. Márie Valigurskej | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Miloš Imrich | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 + Zdenka Krafčáková | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Piatok

06:00 + Anna Šarocká (1. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdr. a BP pre Alžbetu, Michala a Milku | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Štefan, Anna a Štefan | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Ante Bilanovič | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

06:30 Poďakovanie za 70 r. ž. Jozefa | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Ján, Veronika, Peter, Martin a Peter | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 + Hilda, Anton a Juraj | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 Za zdr. a BP pre Václava, Annu, Filipa, Miriam, Jána a Vladislava | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 + Karol Halama (1. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Anna, Michal, Eva, Ján a Katarína | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Poď. Dariny s rod. za B dobrodenia | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 + Viktor, Andrej, Štefan a Petronela | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Za zdr. a BP pre Martu a Víta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 + Jozef | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 Za zdr. a BP pre Alžbetu a Jozefa (rím.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 (gr.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

II. ADVENTNÁ NEDEĽA – A – 4. december 2022

FARSKÉ OZNAMY (5. – 11. december 2022)

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

UT          6.12. Sv. Mikuláš, biskup (ľubovoľná spomienka) – vo Farskom kostole slávnosť titulu kostola

ST          7.12. Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka); Večer: z nasledujúcej slávnosti

ŠT          8.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie (slávnosť) – prikázaný sviatok (v kancelárii nestránkový deň)

NE         11.12. III. ADVENTNÁ NEDEĽA – A – (Nedeľa Gaudete).

 

V tomto týždni ranné sväté omše v pondelok, stredu, piatok a sobotu budú roráty – sväté omše ku cti Panny Márie, kňaz pri ich slávení používa biele rúcho. Tieto sväté omše budeme sláviť iba pri svetle lampášov (kahancov), prosíme, aby ste si ich so sebou priniesli, z praktických dôvodov nie klasické sviece, tiež žiadame, aby ste ich nekládli na sedadlá lavíc a boli opatrní.

V stredu, piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom týchto dní: príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

Adorácia: streda v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätej omše so začiatkom o 17.00.

Svätá omša za účasti detí: štvrtok o 17.00, nácvik spevokolu detí: pondelok o 14.45 v budove Cirkevnej školy.

Svätá omša za účasti mládeže a birmovancov: piatok o 18.30 vo Farskom kostole.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše; a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa (rohože,…). Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla; udeľovanie sviatosti krstu iba tam, kde je krstný prameň – teda vo Farskom kostole sv. Mikuláša (nie v Kostole sv. Petra a Pavla ani v Podsadku): v sobotu o 11.00; nedeľu alebo počas svätej omše o 10.30 alebo po jej skončení (iba raz za deň). Počas obnovy Farského kostola sa krstilo aj v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku, keďže to bola výnimočná situácia.

Úmysly svätých omší na ďalší štvrťrok – január, február a marec 2023 budeme zapisovať v pondelok 5. decembra po skončení svätých omší vo Farskom kostole, v Kostole sv. Petra a Pavla, v Podsadku v utorok (zahlásiť iba jeden úmysel, aby mali možnosť aj ostatní). Ďakujeme za pochopenie a prosíme o zahlasovanie úmyslov až v pondelok po skončení svätých omší.

Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda oznamuje, že od 1. januára 2023 má voľné pracovné miesto upratovačky ZŠ na plný úväzok. Záujemcovia sa môžu hlásiť u vedenia školy popoludní v pracovných dňoch.

Festival duchovnej piesne: nedeľa 11. decembra 2022 o 14.00 v Chráme Matky ustavičnej pomoci. Bližšie informácie na nástenke.

Minulú nedeľu bola pri svätých omšiach zbierka na charitu. V našej farnosti sa vyzbieralo 2 651,02 €, z toho v Podsadku 246,80 €. Všetkým darcom, v mene tých, ktorí potrebujú našu pomoc, vyslovujeme vrúcne poďakovanie.

Zbierka pre opravy Farského kostola a Filiálneho kostola bude najbližšie, ak Pán Boh dá, vo februári 2023, v decembri 2022 a v januári 2023 zbierky nebudú.

Milodary pre opravy Farského kostola: Martin s rodinou 1 000,-€; z pohrebu Andreja Krafčíka 20,-€; bohuznámi 100,-€; bohuznáma 20,-€; Kristián 50,-€; bohuznámy 50,-€; bohuznáma 200,-€; z pohrebu Márie Kubekovej 170,-€; bohuznáma 20,-€; bohuznáma 5,-€; bohuznámi 50,-€

Milodary pre potreby ľudových misií: p. Murcková 10,-€ – úprimná vďaka.


Pozvánky