Úmysly

Pondelok

06:30 + organista Fridrich Kolarovič | Senec / slov. / JD
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + mama Mária Tondrová | Senec / slov. / MF

Utorok

06:30 + manžel Pavol Schwarc | Senec / slov. / JD
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + otec Ján a zosnulí členovia rodiny | Senec / slov. / MF

Streda

06:30 | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 + Jaroslav Rigo | Senec / slov. / MF

Štvrtok

06:30 + Jozef Toman | Senec / slov. / MF
| Sv. Martin / slov. / RH
17:00 | Tureň / slov. / MF
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 Za veriacich | Senec / slov. / JD

Piatok

06:30 + kňaz Juraj Čermák | Senec / slov. / MF
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Ján Forró | Senec / slov. / JD

Sobota

06:30 + Štefan Páchnik, rodičia a Tomá | Senec / slov. / JD
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Karol a Mária Kurucoví a starí rodičia z oboch strán | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 Za veriacich | Senec / slov. / MF
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / JD
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 + dcéra a sestra Alica | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + Jozef Róka | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

  • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
  • POZVÁNKA PRE MINIŠTRANTOV – Spoločenstvo TYMIAN pripravuje pre miništrantov adventné online stretnutia (AMOS), v rámci ktorých odznejú adventné príbehy, modlitby a súťažné otázky s možnosťou zaujímavých výhier. Stretnutie sa uskutočnia v adventné nedele a stredy o 19.30. Viac informácií nájdete na webovej stránke bit.ly/ministranti-sk.
  • DUCHOVNÁ ADVENTNÁ OBNOVA – Pozývame všetkých farníkov v piatok 9.12., začiatok sv. omšou 18.30, po sv. omši občerstvenie v pastoračnom centre, v kostole 20:00 prednáška Advent a Mária, po nej eucharistická adorácia a možnosť pristúpiť k sv. zmierenia, kde budú k dispozícii viacerí kňazi. Obnovu bude viesť don Jozef Luscoň.
  • ADVENTNÝ PLAGÁT PRE DETI – Vidíte, že svieti 1. sviečka na adventnom venci. Keď budú svietiť všetky 4, prídu Vianoce. Čas čakania môžeme využiť, aby sme sa dobre pripravili. Vydajme sa spolu po ceste do Betlehema k Svätej Rodine. Prinesme Ježiškovi dary. Aké dary mu môžeme zobrať? Čo by ho potešilo? Modlitba, sv. omša, pomoc doma rodičom, keď sa podelíme s kamarátmi, niekoho potešíme, rozosmejeme, zájdeme na cintorín – pomodlíme sa za zomrelých, podarujeme niečo a pod. Vaše skutky lásky môžete každý deň priniesť do kostola Ježiškovi, alebo vždy v nedeľu, keď prídete – a napíšete ich na malé papierové srdiečka, ktoré nájdete tu v košíčku. Tie budeme lepiť okolo cesty k Betlehemu, začneme od začiatku cesty (od spodného okraja) a tak budeme postupovať smerom k Betlehemu. Potrebujeme veľa vašich srdiečok, aby sme sa tam dostali. Nedá sa totiž predbiehať, okolie cesty musí byť natesno obkolesené. Takto sa dobre pripravíme na Vianoce – a na narodenie Ježiška.
  • VEĽKÉ SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI – Oznamujeme, že v Senci sa predvianočné spovedanie uskutoční v sobotu 17.12.2022, 9:00-12:00 a 15:00-18:00. 
  • ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SV. OMŠÍ NA PRVÝ POLROK 2023 – Uskutoční sa až o týždeň od stredy 14.12. v úradných hodinách.
  • SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE Srdečne pozývame veriacich na slávnostnú svätú omšu spojenú so zverením Bratislavy Panne Márii vo štvrtok 8. decembra 2022, v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorú bude o 17.30 sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave.

Pozvánky