Úmysly

Pondelok

06:30 za Boží ľud |
17:30 za zdravie,Božiu pomoc,Božie vedenie pre Júliu, Katarínu, Andreu, Simonu, Moniku a Štefana |

Utorok

06:30 za Boží ľud |
17:30 za + Irenu a Josefa |

Streda

06:30 za + Oľgu a rodičov |
17:30 za + Jozefa, Máriu, Jozefa, Jozefa, Máriu a Jozefa | s platnosťou na sviatok

Štvrtok

06:30 za + Mariána, Silvestra, Vieru, Silviu, Jána, Márii a Jána | Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok
08:30 za + Kamila Kudleja, Bernarda Zehnala, Antóniu, Oľgu a Henrietu | Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok
18:30 na úmyse | Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok

Piatok

06:30 za + Gizelu, Viktora, Petra, Juliánu, Jána, Miroslava a Petra |
17:30 za + Antona, Alojza, Irenu a Jaroslava |

Sobota

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Viktora, Máriu a členov rodiny |
18:30 za + Ľubomíra | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 za + Miroslava Masarika | 3. adventná nedeľa (Gaudete)
08:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie a poďakovanie pre sestru Janku | 3. adventná nedeľa (Gaudete)
10:00 za + Anastáziu | 3. adventná nedeľa (Gaudete)
18:30 za + Elenu Vankovú | 3. adventná nedeľa (Gaudete)

Oznamy

2.adventná nedeľa (Biblická) – 4. decembra 2022

Zimné kántrové dni: sú v stredu, v piatok a v sobotu, záväzný je jeden deň. Ich obsahom je sústredenie sa na príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. Budeme ich sláviť v sobotu prostredníctvom sv. omše „Za zachovanie mieru a spravodlivosti“ a prosieb v omši na tento úmysel.

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v utorok ľubovoľnú spomienku sv. Mikuláša, biskupa;
  • v stredu ráno spomienku sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi;
  • vo štvrtok slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok, sv. omše budú o 6.30, o 8.30 (za účasti žiakov a pedagógov Czš) a o 18.30 v Púchove, v Streženiciach o 17.00. Spovedanie v deň sviatku pred večernou sv. omšou nebude. Sv. omša s platnosťou na sviatok bude slávená v stredu o 17.30 v Púchove;
  • v piatok ľubovoľnú spomienku sv. Juana (Chuana) Diega Cuauhtlatoatzina (čítaj: ku auch tla toacina), aztéckeho laika;
  • v sobotu votívnu sv. omšu „Za zachovanie mieru a spravodlivosti“ na základe zimných kántrových dní;
  • 3. adventnú nedeľu (Gaudete), ktorej liturgická farba okrem fialovej je aj ružová na znak radosti z blízkeho Kristovho príchodu.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30 a vo štvrtok o 17.00.

Ružencové bratstvo: bude mať modlitbu sv. ruženca dnes o 15.30.

Laické spoločenstvo BSJ: bude mať duchovnú obnovu dnes po ruženci.

Detská sv. omša: bude v pondelok o 17.30. Účasť prvoprijímajúcich detí je povinná. Birmovanci: budú mať stretnutie v piatok so začiatkom sv. omše o 17.30, bude nasledovať katechéza v kostole a práca v skupinkách do 19.00. Účasť birmovancov je povinná.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti 17. decembra bude:

v Púchove:

  • sobota: 09.00 – 11.30, 14.00 – 16.00;

v Streženiciach:

  • sobota: 09.00 – 10.00.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na rok 2023 v kancelárii farského úradu bude prebiehať:

  • po rannej a večernej sv. omši: v pondelok, v utorok a v stredu;
  • po rannej sv. omši: vo štvrtok a v piatok.

Sviatosť krstu budeme: sláviť vo farskom kostole v sobotu o 8.00, krstná náuka prebehne v rámci krstu.

Školské vianočné trhy: usporadúva Zš s Mš sv. Margity v piatok od 15.00 do 17.00 s možnosťou prehliadky školy. Viac info na plagáte vo výveske a na webe farnosť.

Prípad zneužitia dôverčivosti seniorky: ktorú neznámi páchatelia podvodným konaním uviedli do omylu a spôsobili jej niekoľko tisícovú škodu, si môžete vďaka KR PZSR prečítať vo výveske a na webe farnosti.

Fiat Lux – Buď svetlo: je divadelné biblické predstavenie, ktoré so svojimi zverencami nacvičil vdp. Vladimír Maslák, predseda Občianskeho združenia Dobrý pastier. Pred štrnástimi rokmi založil v Kláštore pod Znievom jeden z najväčších útulkov pre bezdomovcov, drogovo závislých a alkoholikov na Slovensku. Mnohí z nich tam našli svoje útočisko a postupným procesom zmeny začali v komunite žiť dôstojný ľudský život s prežívaním vzťahu k Bohu. Divadelné predstavenie je osobnou výpoveďou účinkujúcich o svetle, ktoré do ich života priniesol Dobrý pastier Ježiš. Predstavenie bude v púchovskom divadle v piatok o 19.00, vstup je voľný.

SKCH Žilina: prostredníctvom svojho riaditeľa vyjadruje všetkým darcom v potravinovej zbierke úprimné Pán Boh odplať a požehnaj. Spoločným úsilím, v spolupráci so spoločnosťou Tesco, sa podarilo v žilinskej diecéze vyzbierať potraviny a drogériu v hodnote 39 618,86 € a 14 516,905 kg. V rámci dekanátu Púchov to je 3552,30 € a 1431 kg.

Zbierka na kostol: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 8, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary

 

 

 

 


Pozvánky