Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 Nepoškvrnené počatie Panny Mária, prikázaný sviatok | Šalgovík

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • RORÁTY – ranné sv. omše v advente pondelok, streda a piatok o 6:00. Po sv. omši pozývame deti a mládež na raňajky do pastoračného centra. V pondelky sv. omša v Latinskom jazyku.
 • Dnes je výmena ružencových tajomstiev o 14:30.
 • Štvrtok 8.12.2022 – Nepoškvrnené počatie Panny Márie – prikázaný sviatok

Sv. omše – 6:00, 9:00, 16:00, 18:00, 19:30. V tento deň nebudeme spovedať, kancelária je zatvorená.

 • Kávy po deviatke – okrem spoločného stretnutia Vás čaká aj prekvapenie v podobe Adventného zamyslenia, ktoré si môžete zobrať domov. Dobrovoľným príspevkom cez adventné obdobie podporíte rodiny v núdzi.
 • Stretnutie miništrantov bude v sobotu 10.12.2022 o 10:00 v kostole.
 • Tento týždeň pokračuje príprava na prvé sv. prijímanie podľa harmonogramu.
 • CVČ pripomína rodičom, že je potrebné uhradiť poplatky za krúžky buď prevodom na účet alebo osobne denne od 17.00 do 19.00 v pastoračnom centre.
 • Ponúkame knihu kňaza našej acidiecézy, Jozefa Kozáka s názvom Prvá a posledná. Je to výber pekných a krátkych zamyslení pre vlastné obohatenie alebo aj ako vianočný darček. Cena 8 eur.
 • Obnova pre ženy – pozývame na duchovno – športový víkend pre ženy    s názvom Ľúbezná v dňoch 9. – 10. decembra (piatok, sobota) do pastoračného centra. Na programe máme hudobný recitál na tému – Žena, ktorá veľmi milovala, so zaujímavým hudobným hosťom, prednášky pre ženy a ešte oveľa viac…info na nástenke.
 • Spoveď chorých pred sviatkami – nahlásiť chorých (nie „prvopiatkových“), ktorých navštívime doma a vyslúžime im sviatosti, môžete v kancelárii do 14.12. Chorých navštívime 16.12.2022.
 • Kaplnka Božieho milosrdenstva – sv. omša vo štvrtok o 15:00 nebude.
 • Šalgovík :

Štvrtok –  18:00 – Nepoškvrnené počatie Panny Márie; prikázaný sviatok

Piatok –  18:00

Nedeľa –  8:00


Pozvánky