Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

 1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, popoludní je adorácia.  Zbierka dnes nebude.
 2. Vo štvrtok bude prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.  SV. omše budú: vo štvrtok ráno o 6:30 – a o 8:00 s účasťou ZŠ sv. Augustína. Večer o 17:30 a o 19:00, v Milochove už v stredu o 16:30.
 3. V tomto adventnom čase vrúcne odporúčame zúčastňovať sa na adventných sv. omšiach – denne – čím častejšie a duchovne sa pripraviť na Vianoce.
 4. V utorok bude Mikuláša a v stredu sv. Ambróza.
 5. Adorácia v stredu dopoludnia bude až po sviatkoch.
 6. Spovedať nevládnych – starých a chorých – prídeme k nim domovv tomto týždni takto:

– Milochov – streda od 15:00

– Mesto Považská Bystrica – štvrtok od 8:00 /okrem SNP, tam majú vlastný rozpis/.

– Penzión Katka – piatok od 9:00

 1. Prihlásiť chorých je ešte možné ešte dnes v sakristii alebo telefónom a emailom.
 2. Program pre manželov Amoris – bude  a 11. 12. v Pastoračnom centre. Prihlásiť sa môžete na stránke www.amoris.sk ešte do 5.12.
 3. Tretiaci, ktorí sa v našej farnosti pripravujú na 1. sv. prijímanie, budú mať  prípravný deň v Katolíckom dome – v sobotu o 9:00.
 4. Obdarovací vianočný stromček je pri bočnom oltári do 8. decembra.
 5. Upratovanie farského kostola – sídlisko Stred, 2. skupina.