Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
07:50 |
18:00 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

06:30 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |

Oznamy

Zbierka na charitu – Počas minulej nedele sme sa vyzbierali na tradičnú jesennú zbierku na  charitu v Piešťanoch sumou 1570 €. Srdečná Vďaka! Pán Boh odplať! za Váš príspevok.

Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie – Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše budú ráno o 6.3o hod., 7.5o hod. a večer o 18.oo hod.

Rorátne sväté omše – Počas Adventného obdobia sú každé ráno o 6.30 hod. sväté omše, na  ktoré deti prichádzajú s lampášikmi. Po svätej omši sú spoločné raňajky. Kto by chcel pomôcť s občerstvením, zapíšte sa prosím na stolíku obetných darov.

Zimné kántrové dni – Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Ich  obsahom je duchovná obnova rodín, príprava na príchod Kristovho kráľovstva do rodín, pokoj  a spravodlivosť vo svete.

Vianočný jarmok – V stredu 7. decembra od 14.oo do 17.oo hod. sa koná našej cirkevnej škole  Deň otvorených dverí spojený s vianočným jarmokom, na ktorom si môžete zakúpiť výrobky detí.

Spoveď chorých k Vianociam – Kto by mal záujem o vysluhovanie sviatosti zmierenia pre chorých, prosíme aby ste ich zapísali v zákristii.

Upratovanie kostola – Na budúcu sobotu o 9.oo hod. sa bude konať prvá časť upratovania kostola a o dva týždne príprava stromčeka. Srdečná vďaka a Pán Boh odplať všetkým, ktorí, čo i len na  krátko, prídete pomôcť.

Dobrá Novina – Pozývame deti, mládež i dospelých, ktorí by sa radi zapojili do koledovania  Dobrej Noviny na pomoc chudobným krajinám, aby prišli na prípravné stretnutie, ktoré bude na budúcu nedeľu o 16.oo hod. v budove Cirkevnej základnej školy.

Polievka zo srdca – Spoločenstvo kresťanského života organizuje v každú stredu a sobotu  v centre Svornosť na Vážskej ulici pomoc pre núdznych v čase od 12.oo do 14.oo hod. Kto by chcel  pomôcť, môže trvanlivými potravinami, zimným oblečením, topánkami, dekami a priniesť ich v stredu a sobotu od 11.3o do 14.3o hod.

Adventný koncert – Na budúcu sobotu sa v kostole vo Veľkom Orvišti o 18.45 hod. uskutoční  adventný koncert. Program koncertu je na nástenke.

Deň otvorených dverí – Gymnázium sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom pozýva dňa 15. decembra žiakov deviatych ročníkov na Deň otvorených dverí.

Duchovný program vo Veľkom Orvišti  

utorok 17.00 + manžel Anton a syn Andrej

štvrtok 18.00 + Rudolf a Mária Ondrejkoví, brat Anton

piatok 17.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Petra

sobota 18.00 na poďakovanie pri príležitosti 85. rokov jubilanta Jána a 75  rokov jubilanta Libora a za zdravie a Božiu pomoc do ďalších

rokov života pre oboch

nedeľa 9.00 + Jozef Folajtár (1. výročie)