Úmysly

Nedeľa

07:00 † manžel Ján Reňák a zať Eduard Krchňavý | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † Jozef Balažovič a Jozef Kiš | R
18:30 † Ján a Vilma Kollároví | Š

Pondelok

07:00 Za oslobodenie od zlého ducha | Č
18:30 † Anna Oravcová (pohrebná) | K

Utorok

07:00 † Michal Kubica a rodina z oboch strán | R
18:30 † manžel Dušan a rodičia z oboch strán a brat Jozef | K

Streda

07:00 na úmysel a za Božiu pomoc pre rodinu | Č
17:00 † Viera Kubalová (detská katechéza, vigília slávnosti) | K

Štvrtok

07:00 Poďakovanie Pánu Bohu | K
17:00 Za farníkov | Č
18:30 † Florián Chaláni (10. výročie) | K

Piatok

07:00 † kňaz Jozef Dvorský, a za uzdravenie Emílie a detí Patrika, Lukáša a Mareka | K
17:00 † Jozef Skrúcaný a ostatní zosnulí členovia rodiny | R

Sobota

07:00 Za uzdravenie vnukov a ozdravenie vzťahov v rodine | Č
18:30 † Michal a Veronika | K

Nedeľa

07:00 poďakovanie za dožitých 41 rokov života a rodinu | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † z rodiny Lackovej a Várošíkovej a za požehnanie pre živú rodinu | R
18:30 † manžel Jozef Marušic (zádušná) a za Božie požehnanie pre živú rodinu | Š

Oznamy

1. Dnes 4. decembra v čase 15.00-18.00 bude podujatie Adventné potulky, do ktorého sa zapája aj naša farnosť (15.00-18.00 spev detského zboru pri ZŠ sv. Jozefa v pastoračnom centre a 16.00-17.00 adventné zastavenie pri organovej hudbe v našom farskom kostole).

2. Pri jesennej zbierke na Charitu sa u nás vyzbierala suma: 1.792 €. Nech vás Pán Boh odmení za vaše milodary.

3. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší, sú voľne termíny len v mesiaci február a to len ranné sv. omše.

4. V stredu 7.12. o 17:00 bude svätá omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Po svätej omši pozývame všetky deti, a zvlášť prvoprijímajúce, do pastoračného centra na stretnutie pri malom pohostení počas ktorého budeme očakávať príchod svätého Mikuláša.

5. V túto stredu o 18:00 bude stretnutie farského spoločenstva vo farskom kostole, na programe bude meditatívna adorácia so spevom Gregoriánskych chorálov. Srdečne vás pozývame.

6. Vo štvrtok je slávnosť, prikázaný sviatok, sv. omše budú 7.00, 17.00 a 18.30. Už omša v stredu 17.00 je zo slávnosti prikázaného sviatku. Obvyklá štvrtková adorácia nebude, využite príležitosť k adorácii v stredu večer.

7. V piatok po večernej omši bude stretnutie birmovancov v pastoračnom centre.

8. Na budúcu sobotu 10. decembra vás pozývame na druhú, poslednú rorátnu adventnú sv. omšu o 6.00, doprevádzanú spevom Schóly gregoriány. Povzbudzujeme aj rodiny s deťmi , aby prišli a mohli tak zakúsiť Božie požehnanie a krásu liturgie adventnej doby.

9. Na budúcu nedeľu 11.12. po večernej sv. omši vás pozývame na modlitbu Liturgie hodín – spievaných vešpier v našom farskom kostole.

10. Spovedáme ½ hodiny pred sv. omšami.

11. Vianočná svätá spoveď v našej farnosti bude v sobotu 17. decembra (v čase 9.30 – 12.00 a 13.30 – 16.00). Zoznam spovedania v Novomestskom dekanáte nájdete na výveske i webovej stránke.

12. Upratovanie kostola má v tomto týždni v piatok skupina č.1.

13. Počas adventu bude online prenos nedeľných sv. omší 9.00 hod. Prenos môže poslúžiť hlavne starším, chorým a nevládnym.