Úmysly

Pondelok

06:30 † Rodičia Wálandových |
18:00 † Róbert Luky – 2. výročie | Dolný kostol

Utorok

06:30 † Štefan Holý a Katarína Tužinská |
18:00 † Etela Ferienčíková – ned. 90. rokov, manžel Karol a svokra Cecília |

Streda

07:00 Za ružu Anny Bratkovej | Dolný kostol
18:00 † Milan Wolf – 10. výročie a manželka Anna a BP pre rodinu |

Štvrtok

06:30 Za uzdravenie Pavla a BP pre rodinu |
07:45 Za farnosť |
16:30 † Jozef Hlôška – 4. výročie a Jozef Vozár a Zita | Bukovina
18:00 † Martin Suchý a Jozefína |

Piatok

06:30 Za ZBP pre súrodencov a krstných rodičov |
18:00 Za obrátenie synov a Božiu pomoc |

Sobota

07:00 † Ália Christa Varkondová – 1. výročie |
18:00 † Stanislav a Stanislava Majsniaroví – 1. výročie | Dolný kostol

Nedeľa

07:00 † Ján Palaj – 1. výročie |
09:30 Poďakovanie za 75. rokov života Zity | Bukovina
09:30 † Alojz Palaj a Oľga |
11:00 Poďakovanie za 60. rokov života Pavla a Márie a BP pre rodinu |
18:00 Za farnosť |

Oznamy

V utorok je svätého Mikuláša, o 16:00 bude stretnutie so sv. Mikulášom vo farskom kostole pre deti do 6. rokov.
Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Sväté omše sú: 6:30, 7:45 a 18:00
vo farskom kostole a 16:30 na Bukovine.
Oznam pre koledníkov: V sobotu 10.12. v Katedrále v Banskej Bystrici sa bude konať vysielacia svätá omša pre
koledníkov Dobrej Noviny. Pozývame všetky deti. Stretneme sa o 8:00 na železničnej stanici. Viac informácií
u Hany Kopernickej.


Pozvánky