Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 † Augustín a Marta Trškoví (55. výročie) | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 † Milan a Štefan, † z rod. Mačinovej a Moravčíkovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 † z rod. Vidrovej a za ZaBP rod. Borovej | Nemšová

Štvrtok

07:00 † z rod. Kebískovej, Masárovej a Zelinkovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová
17:00 | T. Závada
18:00 | Kľúčové
18:00 Pro populo | Nemšová

Piatok

18:00 † Pavol a Anna Prekopoví a za ZaBP rod. Kurhajcovej, Hlucháňovej, Ondrejičkovej a Dzigovskej | Nemšová

Sobota

07:00 † rodičia a súrodenci a za ZaBP rod. Gabrielovej, Moravčíkovej, Ševčíkovej, Vavrušovej a Bobušovej | Nemšová
17:30 † Poďakovanie za 70. rokov života s prosbou za ZaBP rod. Zúbekovej a Strakovej | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 † rodičia Ján a Agnesa Kristínoví, syn Anton, dcéra Anna a za ZaBP rod. Kristínovej, Daňovej a Halásovej | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 † Jozef Uhrín, rodičia, Vilma a Vincent Švančaroví, † z rod. Savkovej a Mačinovej a za ZaBP rod. Uhrínovej | Nemšová

Oznamy

  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, preto o 14:00 hod. bude prvonedeľná pobožnosť a eucharistické požehnanie.
  • Vo štvrtok 8.12.2022 na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, keďže je to prikázaný sviatok, budú sv. omše nasledovne: V Nemšovej o 7:00 hod. – je to zároveň i školská sv. omša a o 18:00 hod.; v Kľúčovom o 18:00 hod.; v Tr. Závade o 17:00 hod.
  • V piatok po večernej sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna na 24 hod. adoráciu, ktorá bude ukončená v sobotu o 17:15 hod. eucharistickým požehnaním. Úmysel adorácie je: Vyprosovanie Božej pomoci a požehnania pre nášho diecézneho biskupa Mons. V. Judáka a pre KSŠ v Nemšovej.
  • Úmysly sv. omší na prvý polrok 2023 budeme zapisovať v dňoch od 12.12. – 14.12. v takomto poradí: V pondelok na mesiace január a február; v utorok na marec a apríl; v stredu na máj a jún.
  • Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude v sobotu 17.12.2022. Bližšie informácie uvedieme v oznamoch na budúcu nedeľu.
  • V spolupráci s rodičmi budú po 4. adventnej nedeli od pondelka do štvrtku rorátne sv. omše pre deti a samozrejme všetkých veriacich. Po sv. omšiach bude pre deti pripravené malé pohostenie v učebni na fare.
  • Zriaďovateľ KSŠ Nemšová RK cirkev Biskupstvo Nitra v zmysle zákona 596/2003 NR SR neprijal návrh na menovanie riaditeľa prednesený radou školy a vyhlasuje nové výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa KSŠ Nemšová. Uzávierka prihlášok je 21.12.2022. Záujemcovia nájdu podklady na stránke Nitrianskeho biskupstva: http://www.biskupstvo-nitra.sk/vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcie-riaditela-spojenej-katolickej-skoly-v-nemsovej-informacia/
  • ZUŠ v Nemšovej Vás srdečne pozýva na adventný koncert konaný dňa 11.12.2022 o 16:30 v Kultúrnom centre Nemšová.

Pozvánky