Úmysly

Pondelok

17:30 – Za zdravie a BP pre manžela Jána a deti Samka a Dominiku |

Utorok

06:15 – + Katarína, Ján, Jozef, Oľga, Gabriel a Pavol |
17:30 – Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Jána s rodinou a dcéru Annu s rodinou |

Streda

05:30 – Za zdravie a BP pre Emíliu, Jozefa, Vladimíra s rodinami |
17:30 – + Ján, Alžbeta, Ondrej a Janka |

Štvrtok

06:00 – Za zdravie a BP pre Jána, Jakuba a Jána |
17:30 – + Andrej, Mária, Pavol, Emília, Mária a Emil |

Piatok

06:15 – Za zdravie a BP pre Mareka, Milana, Katku a Barborku |
17:30 – + Anna, Pavol, Margita, Koloman a Marta |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – Za zdravie a BP pre Ivetu, Drahomíru, Petra a vnúčatá |

Nedeľa

07:00 – 1. Za zdravie a BP pre deti vnúčatá a pravnúčatá 2. + Milan |
08:30 – + Jozef, Anna, Elena, rodičia, krstní a starí rodičia |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

Pozvania a informácie:

 • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání a pozývame všetkých ostatných ochotných farníkov, ktorí môžu pomôcť.
 • Sv. omše vo farnosti Martin. Odkaz tu.
 • V stredu bude rorátna sv. omša o 5:30 hod. Po večernej svätej omši o 18:30 bude stretnutie akolytov a mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania.
 • Vo štvrtok, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, budú sv. omše vo farskom kostole o 6:00, 16:00 a 17:30 a v Dražkovciach o 18:30. Adorácia vo farskom kostole bude od 17:00 do 17:30. Po večernej svätej omši o 18:30 bude stretnutie animátorov birmovancov.
 • V piatok v rámci večernej sv. omše bude stretnutie birmovancov, ktoré bude pokračovať aj po sv. omši na fare.
 • Sv. spoveď – Pondelok, Utorok, Streda a Piatok – od 17:00 v kostole. (Nie počas sv. omše). Nakoľko nebude v dekanáte spoločné vysluhovanie sviatosti zmierenia, prosíme vás, aby ste si prijatie svätej spovede nenechávali na poslednú chvíľu a prichádzali priebežne od pondelka 12.12.2022 do štvrtka 22.12.2022. Čas spovedania ešte upresníme.
 • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok, Streda a Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail. V tomto čase si môžete prísť zapísať aj úmysly sv. omší na mesiac december.
 • Prvopiatkových chorých a nevládnych pred Vianocami budeme spovedať vo štvrtok 8.12. a v piatok 9.12.. Ak chcete nahlásiť iných vašich chorých a nevládnych príbuzných na vianočnú sv. spoveď, môžete tak urobiť telefonicky, e-mailom alebo osobne v čase úradných hodín do stredy 7. 12. Navštívime ich vo štvrtok 8.12.
 • Domovy sociálnych služieb navštívime v stredu 7.12.
 • Mladí z farnosti Martin – Sever vás srdečne pozývajú na Adventný koncert, budúcu nedeľu 11.12. o 17:00 v kostole na Severe. Vstup zdarma.
 • Dňa 9. 12. 2022 sa uskutoční na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline (u Saleziánov) DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, kde môžete vidieť našich autoopravárov, stolárov, murárov a grafikov. Všetci ste srdečne pozvaní.

Pozvánky