Úmysly

Pondelok

06:45 za BP a plnosť darov DS pre Máriu s rodinou | Farský kostol
18:00 za BP a požehnanie pre rodinu | Farský kostol

Utorok

06:45 za zdravie, BP a plnosť darov DS pre Jána | Farský kostol
18:00 +Ladislav Števko a starí rodičia | Farský kostol

Streda

06:45 za BP pre synov, nevesty a vnukov | Farský kostol
16:30 Tomaškin László és Mária, Névtelen Sándor, Ilona, fiai László, Lajos és menyűk Milka | Farský kostol/maď.
16:30 +kňaz Marián Babjak | Kostol sv. Jozefa
18:00 za BP pre manželov Štefana a Renátu | Farský kostol

Štvrtok

06:45 na úmysel | Farský kostol
16:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol
18:00 živí členovia ružencového bratstva | Farský kostol

Piatok

06:45 za požehnanie a milosť zdravia pred dcéru | Farský kostol
16:30 Tóth Gyula, fivére János, szűleik, nagyszűleik és rokonaik | Farský kostol/maď.
18:00 za BP a požehnanie pre rodinu | Farský kostol

Sobota

07:30 pohrebná | Farský kostol
18:00 +Pavol Meľuch | Farský kostol

Nedeľa

07:30 +starí rodičia Supekoví s rodinou | Farský kostol
08:45 +Valkovics és Szabó család | Farský kostol/maď.
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol
18:00 +Anna, Ladislav a rodičia | Farský kostol

Oznamy

Spovedanie doma chorých pred Vianocami, prosíme vás, nahláste do stredy 14. 12. v sakristii farského kostola alebo priamo na fare, aj telefonicky v čase úradných hodín. Spovedať budeme chodiť vo štvrtok 15.12. a v piatok 16.12. doobeda. Spoločné pomazanie chorých bude v utorok 13.12 pri rannej aj večernej sv. omši.
Pre maďarských veriacich bude pomazanie chorých v pondelok 19.12. o 16.30 pri sv. omši. Predtým bude spoločná sv. spoveď po maďarsky od 14.30 do 16.30 vo farskom kostole.
Predvianočná sv. spoveď po slovensky bude v sobotu 17.12. a v nedeľu 18.12. od 16.00 do 18.00 vo farskom kostole.

Občianske združenie MICHAELIS pozýva všetkých na adventný čaj, ktorý sa uskutoční v sobotu dňa 10.12. o 15.00 vo farskej knižnici. Po modlitbe ruženca k Božiemu milosrdenstvu budú pre deti pripravené tvorivé dielne a hry. Dospelí sa budú môcť porozprávať a prežiť príjemný adventný podvečer. Pripravená bude aj kapustnica
Zároveň prosíme šikovné mamičky, aby prispeli k pohosteniu prípravou koláčikov.

Jesenná zbierka na Charitu bola minulú nedeľu 932,- €. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom!

Znova pripomíname, že ranné sv. omše vo farskom kostole sú od pondelka do piatku o 6.45 a v sobotu a v nedeľu o 7.30.
Od 3. adventnej nedele 11.12. nebudú v Kostole sv. Jozefa o 10.00 sv. omše až do odvolania. Ale bude spojená sv. omša o 10.30 vo farskom Kostole sv. Michala.

Vo štvrtok 8.12. je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok. Už v stredu večer vo farskom kostole budú sv. omše zo slávnosti o 16.30 po maďarsky a o 18.00 po slovensky. V Kostole sv. Jozefa bude sv. omša o 16.30 pre prvoprijímajúce deti (namiesto katechézy), birmovancov a všetkých veriacich.
Vo štvrtok budú sv. omše len vo farskom kostole o 6.45, 16.30 a 18.00.

Na budúci týždeň si môžete prísť zapísať úmysly slovenských aj maďarských svätých omší na prvý polrok 2023 v kancelárii farského úradu.

Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Povzbudzujeme vás zapojiť aj tieto úmysly do svojich modlitieb. My to budeme liturgicky sláviť v piatok pri všetkých sv. omšiach.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan


Pozvánky