Úmysly

Pondelok

06:30 Ráno roráty | Pomoc Božiu pre Barborky s rodinami; † dcéra Mária, Ján a živá rodina; † Ivana Cibuľová r. Fekiačová a živá rodina

Utorok

18:00 Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka | † rodina Hašková, Spodniaková, starí rodičia z oboch strán

Streda

06:30 Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka | † Emília a Štefan Zošiakovci, rodičia, súrodenci z oboch strán a živá rodina
18:00 Večer vigília slávnosti | † Pavel Grnáč a manželky Anna a Mária, ostatná † a živá rodina

Štvrtok

06:00 Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť (prikázaná slávnosť) | Za farnosť
18:30 Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť (prikázaná slávnosť) | † Leonard a Mária Mojžišovci a brat Jozef

Piatok

08:00 | † rodičia Emília a Pavol Minkovci a brat Pavol
18:00 | † Peter a Katarína Machovičovci, Ján Ďurkovic, Ľubko Alakša

Sobota

18:00 | † Vladimír Packa (pohrebná); Na úmysel

Nedeľa

07:30 TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA | † rodiny Lukáčová, Žitniaková a živá rodina
09:00 TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA | Za farnosť (priamy prenos)
10:30 TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA | † Štefan Horváth, rodičia z oboch strán a živá rodina

Oznamy

  • Adorácia bude v tomto týždni v stredu a v piatok od 17.00 do 18.00 hod. Je aj možnosť sv. spovede.
  • Zimné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu.
  • V piatok večer bude sv. omša pre deti. Pozývame zvlášť prvoprijímajúce deti a ich rodičov.
  • Na budúcu nedeľu 11.12. o 15.00 hod. bude ďalšia prednáška v rámci Roka zdravého rozumu.
  • Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude v nedeľu 18. decembra.
  • Členovia živého ruženca RB, ktorí zatiaľ neodovzdali prihlášky, ale aj všetci veriaci ktorí sa modlia alebo chcú modliť ruženec a nie sú členmi ružencového bratstva nech odovzdajú svoje prihlášky najneskôr do utorka 6.12. do krabice na bočnom oltári Panny Márie, kde sú pripravené aj prázdne tlačivá.
  • Rodiny, ktoré chcú prijať dobrú novinu, sa môžu zapísať na oltári medzi spovednicami. Prosíme zapísať presnú adresu.
  • Svätovojtešské kalendáre si môžete prevziať každú stredu od 09.00 do 11.00 hod. v kostole. Členský príspevok je 8 €.