Úmysly

Pondelok

17:00 ✝︎ Michal Forgáč 7. výr. z rod. Slabej , Forgá- čovej a Horniakovej | Orovnica
18:00 Za farníkov | Farský kostol

Utorok

17:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Psiare
18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ Štefan Ciglan a rodič. z oboch strán | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

17:00 ✝︎ Katarína Kotorová a rodičia | Psiare
17:00 Na úmysel celebranta | Orovnica
18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Piatok

18:00 ✝︎ Magdaléna Žemberyová, rodičia a starí rodičia | Farský kostol

Sobota

18:00 ✝︎ František Lasab a manž. Sidónia a Štefan Švolík | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

08:00 ✝︎ z rod. Holosovej, Ráchelovej a Štekláčovej | Psiare
09:30 Poďakovanie za 35 r. manželstva a 30. r. syna Martina | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie Zbierka na charitu bola 780 eur. Ďakujem všetkým ktorí prispeli. Psiare 190. Orovnica 200. Bazilika 360. Egídius 30. Budúcu nedeľu po sv. omši v bazilike budú vianočné trhy pre farnosť Hronský Beňadik, poobede o 15 hod. bude stretnutie záujemcov o bratstvo Kristovej krvi.
  • V tomto roku sme začali s obnovou Beňadickej kalvárie pri hlavnej ceste, ktorá bola v havarijnom stave. Predpokladané náklady na jej obnovu sú dosť vysoké (cca 50 tis.€). Obraciame sa na Vás s prosbou o finančnú pomoc, aby sme toto vzácne súsošie Ukrižovaného mohli s pomocou reštaurátorov obnoviť. Kto bude chcieť prispieť na tento účel, môže k tomu použiť vklad na účet baziliky alebo využiť pokladničku, ktorá je umiestnená pri fotografiách kalvárie v bazilike. Všetkým darcom vyprosujme Božiu odmenu.
OSTATNÉ OZNAMY
  • Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:

IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706

alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.


Pozvánky