Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:00 |
12:00 |
15:45 |
18:00 |
16:15 | Čadečka
18:00 | Horelica

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

06:30 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Zbierka na charitu a projekty a služby charity bola 3450 €. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Vo štvrtok bude ukončenie kurzu Náboženstvo pre dospelých pri sv. omši o 18:00.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok – Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Sv. omše – farský kostol 6:00, 12:00, 15:45 a 18:00. Čadečka 16:15 a Horelica 18:00.

Počas adventu budú bývať RORÁTNE SV. OMŠE o 6:30, slávené pri svetle sviečok od pondelka do soboty.

S narodením Ježiša Krista to bolo takto…. Sprevádzať nás bude výnimočná postava sv. Joachim, otec Márie a starý otec Ježiša. Porozpráva nám o tom, ako to bolo s narodením, ale aj o adventnom čakaní na Neho. Spolu s ním spoznáme hrdinov dejín spásy – ľudí, ktorí stáročia čakali na Mesiáša. Zvlášť pozývame deti.

Každú sobotu budú po rorátoch adventné raňajky v pastoračnom centre. Prosíme gazdinky, aby na raňajky priniesli malé občerstvenie.

Vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre deti. Súťaž trvá od dnes do 3. adventnej nedele 18.12.2022. Úlohou detí je nakresliť na formát A4 náš farský kostol, alebo nejakú časť sv. omše. Na zadnú stranu výkresu treba uviesť meno a priezvisko, vek a kontakt bližšie info na letáku.

Na budúcu 3. adventnú nedeľu 11.12.2022, pozývajú mladí do pastoračného centra a kaviarne od 08:00 do 12:00 na “Adventnú kávičku“. Tešíme sa na vás.

Spovedanie – k starým a nevládnym, ktorých ste nahlásili pôjdeme individuálne, po vzájomnej dohode.

Spovedá sa celý týždeň pol hodiny pred sv. omšami. Ráno od 6:00.

Chceme vám poďakovať za podporu Tesco zbierky. Spoločným úsilím sa nám podarilo v 9 Tesco predajniach vyzbierať potraviny a drogériu v hodnote 39 618,86 € v hmotnosti 14 516,905 kg. Za Čadcu to bolo 2794,2 € a 1039,05 kg. Ďakujeme za vašu ochotu, čas, pomoc. Zvlášť chceme poďakovať dobrovoľníkom, ktorí zbierku zorganizovali.

Upratovanie: Ďakujeme za ich službu skupinke Podzávoz u Sedláka

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.