Úmysly

Pondelok

06:00 Rorátna sv. omša; + Alojzia, Vojtech; + z rodiny z oboch strán a za žijúcich z rodín |
18:30 + manžel Ján, rodičia a súrodenci |

Utorok

06:30 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 75 rokov |
18:30 Za obrátenie a Božie požehnanie pre deti, zaťov, vnučky, krstných synov, birmovnú dcéru Helenu a za jej rodinu |

Streda

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Imricha |
17:30 + brat Emil a sestra Edita; + rodičia Emil a Alžbeta; + rodičia Jozef a Mária; + Ferdinand a Mária |

Štvrtok

06:30 Poďakovanie Pánu Bohu za dožité jubileum a prosba o Božiu pomoc pre rodiny |
16:00 + rodičia, st. rodičia, krstní rodičia a za zdravie celej rodiny |
18:30 Za posvätenie kňazov a nové kňazské povolania |

Piatok

06:30 + manželku Máriu |
18:30 + Dezider, Jozefína, Ladislav, Florián, Anton a Šimon |

Sobota

08:00 Za rodinu Maderovú, Poláčkovú, Tótovú a Vysockú |
16:00 kaplnka sv. Cyrila a Metoda |

Nedeľa

08:00 + Anton |
09:30 Za farníkov |
11:00 + rodičia Jozefína a Ľudovít, st. rodičia, súrodenci a za duše v očistci |
18:30 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre vnučku Elu, dcéru Luciu, Máriu a Lýdiu s rodinami |

Oznamy

ZBIERKA NA CHARITU – POĎAKOVANIE

Zbierka na charitu, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 2934,51 €. Naďalej môžete využiť online darovanie na www.charitaba.sk. Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje za prejavenú solidaritu.

 

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA ; KATECHÉZA

Dnes o 16.00 bude v pastoračke detské stretko. V stredu o 17.00 bude detská sv. omša, pred sv. omšou o 16.45 bude nácvik spevu detí. Po sv. omši bude ďalšia katechéza pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov.

 

RORÁTNE SV. OMŠE

V pondelok 5.12. o 6.00 bude ďalšia rorátna sv. omša. Homíliu s mariánskou tematikou bude mať br. Remigiusz Górski OFM. Hudobne budú liturgiu sprevádzať mladí speváci z našej farnosti, ktorí si v rámci spolupráce prizvali talentovaných študentov z Cirkevného konzervatória.

 

ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SV. OMŠÍ

V pondelok 5.12. budeme po večernej sv. omši zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január 2023.

 

OHLÁŠKY PRED VYSVIACKOU

Týmto vás oznamujeme, že diakon Andrej Makovník, rehoľník spoločnosti Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie bude vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný ju ohlásiť na tunajšom farskom úrade. Modlime sa za brata Andreja, ale aj za nové duchovné povolania.

 

SLÁVNOSŤ NEPOŠVRNENÉHO POČATIA P. MÁRIE

Vo štvrtok 8.12. bude slávnosť a prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú 6.30; 17.00; 18.30.

 

VIDEO BIRMOVKA

Birmovanci, ktorí si objednali DVD/USB z birmovky, si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii po sv. omšiach. Cena DVD – 10 €; USB – 13,50 €.

 

SLADKÁ POMOC – MISIE

Dnes po doobedných sv. omšiach môžete podporiť misie zapojením sa do kampane “Sladká pomoc” – kúpou malej sladkosti za 1 €, 2€, pred farským kostolom.

 

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola má na starosti v piatok večer skupina 2.  4. 12. 2022 IMPULZ O.Z. – SVIEČKY  Už tradične, v predvianočnom čase sa zamestnanci chránenej dielne Impulz – ľudia s mentálnym postihnutím snažia získať Vašu priazeň rôznymi typmi sviečok, ktoré Vám budú ponúkať na budúcu nedeľu 11.12.2022, v pastoračnej miestnosti. Ich kúpou im pomôžete v zachovaní pracovných miest v budúcom roku a zároveň svojim záujmom o ich výrobky im preukážete, že ich práca má zmysel.

 

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA

V stredu 7. decembra 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Hlásať slovo so všetkou odvahou (porov. Sk 4,29); Smelo vyjadriť svoj názor (1 Pt 3,8-18).  Srdečne pozývame veriacich na slávnostnú svätú omšu spojenú so zverením Bratislavy Panne Márii vo štvrtok 8. decembra 2022, v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorú bude o 17.30 sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v Bratislave.  Televízia Lux, Rádio Lumen a Slovenská katolícka charita vás pozývajú prežiť spoločne deň svätého Mikuláša. 6. decembra od 10.00 do 14.00 bude pri Katedrále svätého Martina možnosť zastaviť sa pri ich promo stánkoch.


Pozvánky