Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

07:00 | Bošany
10:00 | Bošany

Streda

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Štvrtok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
16:30 | Krnča
16:30 | Práznovce
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Bošanoch Vás srdečne pozývajú na adventný koncert, ktorý sa bude konať dnes o 14:30 hod. vo Farskom kostole sv. Martina v Bošanoch.


V pondelok 5. decembra t.r. o 18:00 hod. v pastoračnom centre bude stretnutie horliteľov – zodpovedných za jednotlivé ruže posvätného ruženca. Prosím, aby si priniesli presný zoznam členov. Účasť je nutná. Ak nemôže prísť horliteľ, nech poverí inú osobu, ktorá ho bude zastupovať.


Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah zimných kántrových dni je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.


Vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre deti. Súťaž trvá od dnes do 4. adventnej nedele 18.12.2022. Úlohou detí je nakresliť na formát A4 náš farský kostol, alebo nejakú časť sv. omše. Na zadnú stranu výkresu treba uviesť meno a priezvisko, vek a kontakt. Vyhodnotenie súťaže bude 25.12.2022 po sv. omši o 10:00 hod.


Farský ples sa bude konať v piatok 27. januára 2023. Vstupenky si môžete zakúpiť u p. organistky Gajdošovej.


V dňoch 19. až 27. apríla 2023 sa bude konať z našej farnosti púť do Izraela. Bližšie informácie sú na nástenke. Kto má záujem ísť na púť do Svätej zeme, nech sa príde informovať do sakristie alebo na FÚ.


Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich deti z 3.A za upratovanie kostola a prosím o službu upratať kostol v pondelok a v piatok o 18:30 hod. rodičov prvoprijímajúcich deti z 3.B.


Pozvánky