Úmysly

Pondelok

06:30 Za uzdravenie syna | rorátna sv. omša
17:30 + manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán |

Utorok

06:30 + rodinu Vajcíkovú a Čillíkovú | sv. Mikuláš, biskup
17:30 + zať Tibor, rodičia Marta a Ľudovít |

Streda

06:30 Za Božiu pomoc pre syna Milana a Jozefa a vnučku Vanesku | sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi
17:30 + Mária a Michal Mizeroví |

Štvrtok

06:30 Za všetkých farníkov | Nepoškvrnené počatie Panny Márie (prikázaný sviatok)
16:30 + manžel a rodičia |
18:00 + starí rodičia, rodičia a krstná mama |

Piatok

06:30 + starí rodičia z oboch strán | Za zachovanie pokoja a spravodlivosti (kántry)
17:30 + manžel a ostatní z rodiny |

Sobota

06:30 Za zomrelých z farnosti | Panna Mária Loretánska
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre matku, dcéru a syna s rodinami |

Nedeľa

07:00 Za všetkých farníkov | TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
08:15 + Jakubko a uzdravenie srdca pre Martina |
09:30 Na úmysel kňaza |
11:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Timeu rodinou |
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov a rodinu |

Oznamy

 • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 5.
 • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
 • Dnes bude o 14.00 eRko stretko detí v Pastoračnom centre. Pozývame.
 • Zajtra pozývame rodičov i prvoprijímajúce deti na katechézu o 17.30 v kostole
 • V utorok pozývame na Mariánske večeradlo o 16.30 v kostole. Budeme sa modliť každý utorok namiesto sv. ruženca.
 • V utorok bude na sv. omši stretnutie birmovancov a potom stretko v pastoračnom centre.
 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok, je potrebné sa zúčastniť na sv. omši.
 • V sobotu bude v Katedrále o 10.30 sv. omša s vyslaním koledníkov Dobrej noviny.
 • Na našej webovej stránke farnosti môžete nájsť texty domácej liturgie pre modlitbu s deťmi pri zapaľovaní druhej adventnej sviece.
 • Pozývame slobodných, ktorí vo viere hľadajú životného partnera na zoznamovací večer. Bude sa konať 15. decembra 2022 o 18.00 hod. v Diecéznom Centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici. Viac info nájdete na nástenke kostola.
 • Spoločná sv. spoveď bude na 4. adventnú nedeľu (18.12) od 15.30 do 18.00 hod.
 • Aj tento rok v našej farnosti bude prebiehať Koledovanie Dobrej Noviny. Kto by mal záujem privítať koledníkov, môže sa zapísať na nástenke v kostole od tretej adventnej nedele. Nácvik detí na koledovanie bude 23.12. o 15.00 v pastoračnom centre. Pozývame všetky deti aj mladých a tešíme sa na vás!
 • Ďakujeme všetkým, ktorí prišli pomôcť pri prácach na farskom dvore. Brigády budú pokračovať. Dobrovoľníci sa môžu hlásiť u nás kňazov.
 • V nasledujúcom období bude kríž na farskom dvore zložený z dôvodu jeho opravy – oprava prasklín, natrenie. Netreba preto robiť paniku, po jeho oprave bude znova postavený.
 • Dnes je prvonedeľná zbierka.