Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

07:00 | Bošany
08:00 | Krnča

Streda

07:00 | Bošany
08:00 | Práznovce

Štvrtok

07:00 | Bošany

Piatok

18:00 | Bošany

Sobota

18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Krnča
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany

Oznamy

Farské oznamy – 6. augusta 2023

Je prvá nedeľa v mesiaci. Litánie sa pomodlíme popoludní o 14:00 hodine. Po nich sa menia ružencové lístky. Pri sv. omšiach sa koná prvonedeľná zbierka na kostol. Za Vašu štedrosť Pán Boh zaplať.


Úradné záležitosti vybavujeme počas prázdnin v pracovné dni po svätých omšiach.


Farnosť Nitra – Kalvária a pátri Verbisti Vás srdečne pozývajú na výročnú ďakovnú púť pri príležitosti Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Kalváriu v Nitre v dňoch 12.-13. augusta 2023. Je zabezpečený bohatý program pre deti, rodiny, mládež, pre slovensky i maďarsky hovoriacich pútnikov. Hlavné sv. omše budú sláviť nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, jeho pomocný biskup Mons. Peter Beňo a sv. omšu v maďarskom jazyku biskup zo Szombathely Mons. Székely János. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenkách (na našom farskom webe…), príp. webovej stránke Farnosti Nitra – Kalvária.


Najbližšia predmanželská príprava bude 8. septembra 2023 v čase od 16:00 do 20:30 hod. Uskutoční sa v prednáškovej miestnosti Pastoračného centra v Bošanoch.

Témy predmanželskej prípravy:

I. Kresťanské manželstvo a jeho priority

II. Komunikácia v manželstve; rozdielnosť muža a ženy

III. Manželská láska – otázky intimity v manželstve.

Zaregistrovať sa môžete prostredníctvom formulára:

https://bosany.fara.sk/predmanzelska-priprava


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.


Ďakujeme vám, že aj napriek horúcemu letu si zachovávate úctu k Pánu Bohu a na sv. omše prichádzate slušne a cudne oblečení. Pamätajme, že aj toto je obeta, ktorú si Pán Boh veľmi cení.

 

UPRATOVANIE: BOŠANY: 8

Odkaz na zdrojovú stránku: https://bosany.fara.sk/

Pozvánky