Úmysly

Pondelok

06:30 + Margita a Ondrej | Kňaz
09:00 Na úmysel celebranta | Benčat
18:00 + z rodiny Šályovej | Kaniansky

Utorok

06:30 + rodina Šedinová, Rečková, Kamiačová | Kraus
18:00 + Anton a Helena | Kaniansky

Streda

06:30 Poďakovanie za život Michaely a Martina | Kňaz
12:00 CHARITA | Benčat
18:00 + starí rodičia Matilda a Róbert, sestra Marta, súrodenci a rodičia | Kaniansky

Štvrtok

06:30 Za zdravie a BP pre Margitu a jej deti | Benčat
18:00 Za zdravie a BP pre Veroniku a Vladka | Kraus

Piatok

06:30 + rodičia Margita, Ján a starí rodičia | Benčat
12:00 Na úmysel celebranta | Benčat
18:00 + priateľky Kamila, Mária, Eva, Mária, Jozefína a Marta | Kaniansky
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Kraus

Sobota

06:30 Za duše v očistci | Benčat
18:00 Za pochovaných v tomto týždni | Kaniansky
16:00 Nemocnica - miestny úmysel | Uram

Nedeľa

07:00 + kanonik Janko Kamenský | Kraus
09:00 Za farnosť | Benčat
10:30 + Ján Lehotský (1. výročie) a Ján Holinda | Benčat
18:00 + Ľudmila, Milan, Mária a Maximilián | Kanianskyv
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Kraus

Oznamy

✓ V mesiacoch júl a august sme prešli do prázdninového režimu:
  • obedné sväté omše počas prázdnin sa neslúžia;

  • v nedeľu nebudú sväté omše s charakterom detskej a mládežníckej;

  • nedeľná večerná svätá omša sa presúva na 18:00 hod.;

  • Sviatosť oltárna bude vystavená k adorácii iba na prvé štvrtky a prvé piatky od rannej až do večernej svätej omše.

✓ Tento týždeň bude prebiehať farský denný tábor pre deti od 5 do 12 rokov. Detské sväté omše budú vo farskom kostole v pondelok o 9:00 a v piatok o 12:00 hod. Prosíme o rešpektovanie, ak z organizačných dôvodov začnú sv. omše trochu neskôr ako v stanovenom čase. Deťom aj animátorom vyprosujeme požehnaný spoločný čas.
✓ Za lavicami si môžete vyzdvihnúť prázdninové číslo časopisu zvolenských farností Naše spoločenstvo. Odporúčaný príspevok na pokrytie nákladov je 1,00 €. Pán Boh zaplať za vašu finančnú podporu!
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.farazv.sk/

Pozvánky