Úmysly

Pondelok

18:30 + Miloslav a Anna, ich + syn Miroslav |

Utorok

06:30 Za živých a + členov rodiny |
17:00 Za kňazov našej farnosti |
18:30 za farníkov |

Streda

18:30 + rodičia Michal a Mária, + sestra Oľga |

Štvrtok

18:30 Za širšiu rodinu |

Piatok

18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Mareka a jeho rodinu |

Sobota

08:00 Za zdravie a Božie požehnanie |

Nedeľa

08:00 + otec Jozef |
09:30 Za farníkov |
11:00 + rodičia Mária, Štefan, + sestra Lýdia st. rodičia Anna, Rudolf a súrodenci Štefánia, Ladislav, Július a Rudolf |
18:30 Sv. omša o 18.30 sa v mesiacoch júl a august NESLÁVI. |

Oznamy

SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

V utorok 15.8. je slávnosť a prikázaný sviatok Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie. Keďže je to pracovný deň, sv. omše budú o 6.30, o 17.00, a o 18.30.

PRÍPRAVA DOSPELÝCH NA PRIJATIE SVIATOSTÍ

Týmto dávame možnosť prihlásiť sa na prípravu ku krstu pre dospelých, alebo pre už pokrstených dospelých, prípravu na prvé sv. prijímanie a sviatosť birmovania. Príprava začne v septembri. Prihlásiť sa je možné DO 31.8.2023 v kancelárii farského úradu počas úradných hodín, alebo cez e-mail:
faraluky@gmail.com

ZMENA BOHOSLUŽOBNÉHO PORIADKU – LETO

Od 1.7.2023 až do 31.8.2023 budú v našom farskom kostole sv. omše vo všedné dni iba večer o 18.30, vrátane stredy. V sobotu o 8.00 a nedeľu sv. omše budú iba doobeda (8.00; 9.30; 11.00, večerná sv. omša nebude (možnosť večernej sv. omše je v kostole Svätej Rodiny o 18.00. POZNÁMKA: v kostole Svätej Rodiny sú v letných mesiacoch v nedeľu tri sv. omše, zvyčajne býva zrušená sv. omša o 10.30). Na prvý piatok: 7.7. a 4.8.2023 bude sv. omša aj ráno o 6.30. Na prvý piatok bude aj celodenná adorácia.
Sv. omše v kaplnke sv. Cyrila a Metoda sú dočasne zrušené. Duchovná služba pre chorých na oddeleniach bude zabezpečená. Chorých nahlasujte na tel. č.: 0917 35 55 55.

Možnosť prijať sviatosť zmierenia v mesiacoch júl a august bude vždy pred sv. omšou; pondelok až piatok: 17.45 – 18.25. V sobotu 7.30 – 7.55.

Počas letných mesiacov nebudú stretká mladých, detí, miništrantov, ani katechéza birmovancov. Stretká a katechézy budú pokračovať až v septembri. Nebudú ani celodenné adorácie. Adorácie budú opäť obnovené v septembri.

Odkaz na zdrojovú stránku: Fara Lúky (faraluky.sk)

Pozvánky