Úmysly

Pondelok

06:15 † Johana a Vincent Rečičarovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 za dary DS a múdrosť srdca pre zamestnancov MŠ - Klobušice | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † Anna a Pavel Souškovi | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
15:00 pohrebný obrad († Pavel Pagáč) | ILAVA
17:30 † Peter Hajný | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 za Boží ľud | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP pre členov všetkých skupín modliacich sa za kňazov | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

07:00 † Rudolf a Terézia Červení | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 poďakovanie za 60 rokov manželstva Milice a Františka | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 † Štefan, Ľudmila a vnuk: Anton | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP pre členov deviatnika | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 † Alojz Babulák | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Anna Suchánková a Za BP pre rodinu Suchánkovu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 za Boží ľud | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 † Ján a Božena Kanisovi | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Minulý týždeň bola zbierka na opravu farského kostola. Na tento úmysel bolo obetovaných: 1.781,75 €. Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať.

☩ V tomto týždni Vás všetkých pozývame na modlitbu svätého ruženca od 16:45, Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30 a na prvonedeľnú pobožnosť: v nedeľu po tretej svätej omši.

☩ Farská charita Ilava nás počas prázdnin pozýva k zbierke školských pomôcok všetkého druhu, ktoré môžete v prípade Vášho záujmu, prinášať pred obetný stôl do pripraveného koša.

☩ Misijný sekretariát pallotínov nám poslal list tohto znenia: „Prostredníctvom tohto listu sa Vám chceme poďakovať za známky, ktoré ste nám zaslali na podporu misií. Ďakujeme Vám aj za Vaše modlitby a súcit s ľuďmi, ktorí našu podporu skutočne potrebujú. Vďaka Vášmu úsiliu sa aj Vy podieľate na misijnom diele cirkvi.“

☩ Ponúkame Vám na predaj časopis: Ostaňte v láske – cena za kus: 2, 50 €.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej sv. omši: skupina č. 4. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; výzdoba kostola; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Náš život sprevádza strach. Či sme deti, dospelí alebo starí, stále sa niečoho bojíme. Cítime sa ako malé figúrky na šachovnici sveta, ktorý nám stále prináša rozličné hrozby. Niekedy strach vstupuje do hĺbky nášho vnútra a komplikuje nám život. Byť veriaci neznamená, že nemáme strach. Znamená to, že nás strach nemôže zničiť, že nemôže nad nami zvíťaziť. To sú svedectvá jednoduchých kresťanov, ktorí žijú medzi nami a o ktorých vieme, že sa život s nimi nehrá, že im priniesol mnoho úderov. A predsa stoja pevne a hovoria o sile Božej pomoci, alebo Božieho milosrdenstva, alebo Božského Srdca, alebo o pomoci Panny Márie, ktoré ich zachránili od všetkých nešťastí. Vzorom sú nám iní jednoduchí kresťania, ktorí nemajú strach vydávať svedectvo o svojej viere a o svojom vzťahu k Ježišovi a k Cirkvi. Koľko sa im iní navysmievajú, koľkí si možno o nich myslia, že nie sú normálni, koľkí ich pre ich vieru nenávidia, a predsa oni každý deň svedčia o Kristovi.“


Pozvánky