Úmysly

Pondelok

06:30 + otec Pavel, mama Anna, brat Martin, švagor Jozef a zosnulí z rodiny |
17:30 + Ján a krstní rodičia Alojz a Ľudmila |

Utorok

06:30 + manžel, rodičia, súrodenci a švagrovia |
17:30 + teta, jej rodina, rodičia, Martuška a ostatní z rodiny |

Streda

06:30 + mama Anna, otec Pavel, brat Martin, švagor Jozef a zosnulí z rodiny | sv. Irenej, biskup a učiteľ Cirkvi, mučeník
17:30 + brat Milan |

Štvrtok

Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Pavlov a ich rodiny |
16:30 Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Pavlov a ich rodiny |
18:00 Za Božiu pomoc pre Paľka |

Piatok

06:30 Požehnanie pre rodičov, svokrovcov a svatkovcov |
17:30 + brat Ján – 1. výročie |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti |
17:30 + rodičia a bratia Marián a Jozef |

Nedeľa

07:00 Za spásu duše pre mamu Janku a Karola | TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:15 Na úmysel kňaza |
11:00 + rodičia, švagrovia, brat a kamarátky |
18:00 Za všetkých farníkov |

Oznamy

  • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 4.
  • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii. Zároveň pozývame deti k účasti na nedeľných sv. omšiach aj počas prázdnin. V sakristii si môžu vydvihnúť špeciálne brožúrky s názvom „Moje prázdniny v kostole“ na zbieranie podpisov za účasť.
  • Prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa do farského tábora, aby doniesli vyplnené prihlášky p. kaplánovi, najneskôr do konca júna. Zároveň je ešte pár voľných miest pre deti, ktoré majú záujem sa prihlásiť.
  • Všetky úmysly sv. omší do konca októbra sú obsadené. Najbližšie budeme zapisovať v polovici októbra na ďalšie obdobie.
  • V utorok o 16.30 bude v kostole Mariánske večeradlo.
  • Stretnutie birmovancov bude v utorok po sv. omši v pastoračnom centre.
  • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok slávnosť sv. Petra a Pavla. Je potrebné zúčastniť sa jednej zo sv. omší – 6.30, 16.30, 18.00. V tento deň je aj zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Zároveň pri večernej sv. omši o 18.00 si d. p. otec Kazimír Divéky pripomenie svoju primičnú sv. omšu tu na Fončorde.
  • Pozývame všetkých žiakov a učiteľov na slávnostné TE DEUM v piatok počas večernej sv. omše o 17.30. Príďte poďakovať za všetky dary, ktoré vám Pán počas školského roka udelil. Po sv. omši v piatok pozývame deti do pastoračného centra na film.
  • Od 1. júla prechádzame na prázdninový režim. Preto sv. omše v nedeľu o 9.30 počas prázdnin nebudú. Ostatné sv. omše ostávajú v nezmenených časoch.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.foncorda.fara.sk/

Pozvánky