Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď.
18:30 + Elke a Ladislav Eliášoví | Senec / slov. / MF

Utorok

17:30 | Senec / maď.
17:00 | Sv. Martin / slov. / MF
18:30 + rodičia Lackoví a ostatní členovia rodiny | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 Za politikov | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď.
18:00 + rodičia Futoví, st. rodičia Olléoví, Futoví a Lackoví | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď.
18:30 + Vilma Dugovičová | Senec / slov. / JD

Piatok

17:30 | Senec / maď.
18:30 + Peter Vašina – 5. výr. a rodičia z oboch strán | Senec / slov. / MF

Sobota

07:30 Za ružencové spoločenstvo | Senec / slov. / JD
16:00 | Tureň / maď.
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc v rodine | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Mĺkvych | Senec / slov. / MF
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / JD
09:30 Za veriacich | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / MF
18:30 + syna Jozefa Porubského a otca | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

 • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 9:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole.
 • TERMÍNY SLÁVNOSTÍ 1.SV. PRIJÍMANIA – 7.5. ZŠ Kysucká štátna plus ZŠ Kysucká súkromná plus deti z mimoseneckých škôl; 14.5. ZŠ Mlynská; 21.5. ZŠ Tajovského (žiaci p. kaplána); 28.5. ZŠ Tajovského (žiaci p. uč. Kolekovej). Čas: vždy v nedeľu o 9:30.
 • FINANČNÁ VÝPOMOC PRE SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE – Chceli by sme poprosiť tých, ktorí by mali možnosť prispieť našim mladým na SDM v Lisabone, keby priniesli na faru príspevok. Pomôžete im tak zúčastniť sa stretnutia s pápežom a mladými z celého sveta a čiastočne pokryť vyššie náklady.
 • PRÍPRAVY NA 1. SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVANIE – Po prázdninách znova pokračujú.
 • POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY – Býva v maďarskom jazyku v nedeľu o 15.00 v kostole a v slovenskom okolo kostola deti a mládež, tiež v piatok 19.15 a v nedeľu o 18.00. V piatky budú krížové cesty pre jednotlivé skupiny farnosti, teraz bude za mladých farnosti.
 • MOŽNOSŤ POUKÁZANIA 2 PERCENT NA FARSKÚ CHARITU V SENCI Poskytuje služby dopravy klientom ku zdravotnej starostlivosti formou sociálneho taxíka a taktiež rozvoz trvalých potravín i hygienických potrieb sociálne slabším občanom. Údaje charity nájdete na farskej stránke alebo v sakristii kostola.
 • JARNÁ ZBIERKA BRATISLAVSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY – Koná sa dnes. Arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Môžete ju podporiť aj online – www.charitaba.sk.
 • ZBIERKA SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY – Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom SKCH na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácie nájdete na www.charita.sk.  
 • FARSKÝ TÁBOR LABORATÓRIUM – Uskutoční sa 12.8.-19.8.2023. Celková cena je 270 eur, kvôli zvýšeným cenám energií. Prihlasovanie bude neskôr. Chceme veľmi pekne poprosiť aj o finančnú výpomoc, kto môžete – môžete ju priniesť na faru.
 • DETSKÉ STRETKO – V piatok 3.3. sa uskutoční detské stretko od 17:00 do 18:20, potom sa dá zúčastniť aj na sv. omši s animátormi. 
 • SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM – Spovedáme klasicky: doobeda v stredu a štvrtok 9:00 – 11:00, poobede pondelok až piatok od 17:00 do 19:00. Chorých v piatok doobeda.
 • PÔSTNA AKTIVITA – V tomto pôstnom období sa chceme sústrediť na tri piliere pôstu – modlitbu, zriekanie a almužnu. Zapojte sa do pôstnej dynamiky spoločne deti aj dospelí. Pri bočnom oltári je kríž s lúčmi milosrdenstva, ktoré majú tri rôzne prejavy. Do košíka môžete vhodiť svoje modlitebné úmysly a zveriť ich takto symbolicky Bohu – papieriky aj pero sú k dispozícii. Z kamienkov, ktoré symbolizujú bremeno a hriechy, ktoré za nás niesol Ježiš, vezmite jeden preč, keď sa niečoho zrieknete. Môžete ho položiť vonku k stromu alebo si ho vziať so sebou. Tým symbolicky prinesieme Ježišovi úľavu v utrpení. Pokladnička slúži na prejav lásky formou finančnej podpory konkrétne pre obete zemetrasenia v Turecku a Sýrii a pre obete vojny na Ukrajine, ktorú v závere pôstu odovzdáme Slovenskej Katolíckej charite. Prežime pôst hlbšie a zjednoťme sa ako farnosť v modlitbe, pôste aj v almužne.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farasenec.sk/

Pozvánky