Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Bernard, Emília, Kristína a Štefan | Farský kostol
17:30 + Jozef, Margita a Michal | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Svetlana | Farský kostol
17:30 + Jozef a Johana | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Na poď. Pánu Bohu za dar života Anny (80 r.) | Farský kostol
17:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku | Baničné
17:30 | Klačno
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie a BP Jána a jeho rodiny | Farský kostol
17:30 + Ján, Adela, Mária a Jozef | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
12:00 | Farský kostol
16:00 + Jozefína a Rudolf | Farský kostol
17:30 + Oľga | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 + František, Júlia, Katarína a Tibor | Farský kostol
18:15 + Božena, Jozef, Anna a Peter | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
11:00 | Jezuiti - gr. kat.
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 + Vladimír, Magdaléna, Marcel a Vladimír | Farský kostol
14:30 + Jozef a Anna | Farský kostol
18:15 Za zdravie a BP pre videomisionárov | Farský kostol
07:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre vnuka Tomáška | Baničné
09:00 | Baničné
10:30 + Štefan a Veronika | Baničné
07:30 + Florián, Anna a Ján | Klačno
09:00 | Klačno
10:30 Za zdravie a BP pre Líviu, Barboru a Richarda | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.
20:00 | Jezuiti

Oznamy

1) PRVÝ PIATOK:
❑ SPOVEDANIE: na sídlisku Baničné v pondelok od 16:00 h; na sídlisku Klačno v utorok od 16:00 h.;
vo farskom kostole v pondelok až piatok od 6:00 h. do 6:45 h. V stredu až piatok od 15:00 h.
V pondelok a v utorok sa vo farskom kostole popoludní nespovedá.
❑ NÁVŠTEVA CHORÝCH: v utorok od 08:30 h.
❑ EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA: FK: vo štvrtok po sv. omši od 16:00 do 20:00; Baničné v pondelok
a Klačno v utorok od 16:00 do 17:20 h.
❑ SV. OMŠE: Na prvý piatok okrem klasických časov sv. omší je navyše sv. omša o 12:00 h.

2) KRÍŽOVÁ CESTA: Dnes vo farskom kostole vás pozývame na tematickú KC o živote božieho sluhu
Jána HAVLÍKA, vincentína. V homílii pri sv. omši o 14:30 priblíži život tohto božieho sluhu a potom
bude viesť krížovú cestu páter Tomáš Brezáni, CM, provinciál vincentínov.

3) STRETNUTIE RODIČOV: Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame na ďalšie stretnutie. Ponúkame
im tri termíny (podľa možnosti v skupinách, ako sú rozdelené ich deti):
❑ Kostol Klačno 07.03. (utorok) po sv. omši o 17:30 (o 18:00);
❑ Farský kostol 08.03. (streda) po sv. omši o 16:00 (o 16:40);
❑ Kostol Baničné 10.03. (piatok) po sv. omši o 17:30 (o 18:00).

4) KC ZA ÚČASTI MLÁDEŽE: V piatok po sv. omši o 16:00 h. pozývame – zvlášť mladých – na KC za
účasti mládeže. Nakoľko sú prázdniny, sv. omša za účasti mládeže nebude.

5) NIKODÉMOVA NOC: V piatok 03.03. od 18.00 – 20.00 h. sa uskutoční Nikodémova noc, počas ktorej
bude adorácia. V kostole bude k dispozícii na duchovný rozhovor/ vedenie kňaz a rehoľná sestra.
Tento čas a priestor je určený najmä tým, ktorí nemôžu z rôznych príčin pristupovať ku sviatosti
zmierenia.

6) DIVADLO: Dňa 17.04.2023 o 10:00 h. v Košiciach na Malej scéne vás pozývame na divadelné
predstavenie bl. Sára Salkházy. Príbeh tejto Košičanky sa ukazuje ako silné svedectvo doby,
miesta i času. Intelektuálka z dobrej a zabezpečenej rodiny; žila bohémskym životom novinárky,
ale prešla veľkým prerodom a stala sa z nej mučeníčka viery.
Po predstavení budeme sláviť sv. omšu v Dóme sv. Alžbety s následnou prehliadkou Dómu so
sprievodcom. Účastnícky poplatok 25 € (autobus, divadlo a Dóm – vstupenky). Prihlásiť sa môžete
v sakristii farského kostola v priebehu nasledujúcich 2 týždňov.

7) ORATÓRIUM DANIEL: Univerzitný zbor Benedictus z Ružomberka nás v týchto dňoch reprezentuje
na celosvetovej premiére oratória Daniel v Jeruzaleme. Pamätajme na nich v modlitbe.

8) POĎAKOVANIE: Ďakujeme ženám za brigádu na fare; vďaka animátorom za stretnutie
s birmovancami a ich rodičmi; seminár pre ženy.

9) PRÁCE NA FARE: položenie podlahového kúrenia na hornom poschodí; omietky v pastoračnej
miestnosti.

10) MILODARY NA KOSTOL A PRE POTREBY FARNOSTI:
❑ Dnes je zbierka na Charitu;
❑ Z burzy kníh sa na pastoračnú miestnosť doteraz vyzbieralo: 2 459,94 €;
❑ Bohuznámi manželia na rekonštrukciu kostola v Klačne 200 €;
❑ Bohuznáma 50 €, 50 €, 100 €, 50 € a 150 €;
❑ Bohuznámy kňaz na rekonštrukciu fary 200 € a bohuznámi 50 €, 50 € a 10 €;
❑ Prostredníctvom farského účtu bohuznámi obetovali za uplynulý týždeň 580 €.

Úprimne Pán Boh zaplať za finančnú pomoc pre potreby našej farnosti.

IBAN farského účtu: SK03 0900 0000 0000 5671 1290

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MAREC:
Všeobecný: Za obete zneužívania. Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného
spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť
a utrpenie.

Úmysel KBS: Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.

OSOBITNÉ POĎAKOVANIE:
Vašej pozornosti zrejme neuniklo, že sme sa pustili do viacerých nevyhnutných projektov a mnohí sa
nás pýtate, prečo sa u nás nekonajú zbierky pre potreby farnosti. Osem zbierok do roka je fixne
daných a celý výnos z nich sa odvádza, ako napr. tá dnešná na Charitu. Ak by sme pridali zbierku pre
farnosť, to by boli ďalšie zbierky navyše. Preto sme vďační za Vaše príspevky, ktoré dávate do
“zvončeka”. Cestou mimoriadnej zbierky zatiaľ ísť nechceme. Ďakujeme Vám, že práve formou
“zvončeka” a milodarov podporujete chod našej farnosti, ktorá je naším spoločným domovom.


Pozvánky