Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 modlitba krížovej cesty o 17:30. Sv. spoveď 17:15 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 krížová cesta o 15:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Veraicon na mesiac marec – pri východe z kostola.
 • Svätá spoveď pred prvým piatkom – utorok a štvrtok 8:30; pondelok až štvrtok 17:30. Na prvý piatok sa vo farskom kostole nespovedá.
 • Prvá sobota v mesiaci (4.3.2023) – 6:15 modlitba ruženca. 7:00 sv. omša. Po sv. omši bude výmena ružencových tajomstiev.
 • Dnes je celoslovenská jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať.
 • Pozývame manželov na ďalšie piatkové stretnutie do Pastoračného centra  3.3. o 19.00. Bude sa niesť témou: „Psychohygiena  v manželstve.“  O svoje skúsenosti sa s nami podelia manželia Babinčákoví.
 • Pobožnosť krížovej cesty – piatok 17:30 (mládež) a nedeľa 15:00 (modlitby otcov).
 • Združenie kresťanských seniorov pozýva svojich členov na výročnú schôdzu, ktorá bude spojená s pôstnou duchovnou obnovou a uskutoční sa v pastoračnom centre dňa 4. Marca 2023 (sobota) o 14:00.
 • Pri sv. omšiach v nedeľu o 11:00 budú tematické pôstne kázne na tému „Obžalovaný jazyk“.
 • Krížová cesta sebazaprenia – knižne vydanú krížovú cestu, ktorú napísal náš pán kaplán Stanislav, si môžete zakúpiť pri východe z kostola. Cena 2€.
 • Detské stretká – srdečne pozývame deti na spoločné stretká do pastoračného centra. Začíname 11.3.2023 (sobota) o 9:30.
 • „KRÁĽ SEKČOVA“ aj tento rok môžete prispieť 2% z daní pre občianske združenie. Formulár nájdete na našej stránke alebo v predsieni kostola. Vyplnené, spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré Vám dá Váš zamestnávateľ, nám môžete priniesť naspäť do kancelárie alebo kostola. Veľmi pekne ďakujeme za Vašu podporu.
 • Šalgovík :       Dnes je zbierka na charitu.
  • Streda             18:00
  • Piatok            18:00 – modlitba krížovej cesty o 17:30. Sv. spoveď 17:15.
  • Sobota           7:00 – prvá sobota v mesiaci.
  • Nedeľa           8:00 – krížová cesta o 15:00
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.sekcov.fara.sk/

Pozvánky