Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

  1. Krížová cesta býva počas pôstneho obdobia – v piatok o 17:30, spojená so sv. omšou, a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 16:45.
  2. V piatok je prvý piatok mesiaca. Treba pristúpiť k sv. spovedi teraz na začiatku pôstneho obdobia, hlavne všetci birmovanci. Spoveď k prvému piatku bude ako obvykle – ráno a večer pred sv. omšami a počas nich. Okrem toho vo štvrtok už od 16. hodiny a v piatok už od 14. hodiny až do večernej sv. omše. V Milochove bude spoveď v stredu od 15.00 a  o 16:30 sv. omša.
  3. Sviatosť pomazania budeme vysluhovať v našich kostoloch. Sväté pomazanie by mali prijať raz do roka všetci starší približne nad 65 rokov. Mladší ľudia, len ak sú vážne alebo dlhodobo chorí. Sviatosť pomazania budeme vysluhovať vo štvrtok počas sv. omše – ráno o 6:30, ale aj vo štvrtok večer o 17:30. V Milochove v stredu o 16:30.
  4. Deťom a mládeži ponúkame na liste papiera pomôcku na pôstne obdobie, ktorý si môžu vyzdvihnúť vzadu v kostole, alebo vytlačiť na našej farskej internetovej stránke – a zapojiť sa do modlitieb a skutkov pokánia.
  5. Dnes po sv. omšiach je pôstna zbierka na charitu. V mene všetkých núdznych, ktorým je určená: Pán Boh vám zaplať!
  6. Upratovanie kostola: sídlisko Stred, 3. skupina. P. Boh zaplať!
  7. O týždeň budú krsty.

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: http://pb.fara.sk/

Pozvánky