Úmysly

Pondelok

06:45 rodičia Medoví a zomrelé deti |
18:00 rodičia veronika a Koloman Farkašoví |

Utorok

06:45 rodičia Serafína Líšková a manžel Michal |
18:00 Alexander a Agnesa Kopeckí, Rudolf a Júlia Adamcoví |

Streda

06:45 rodičia Margita a Imrich a st. rodičia z oboch strán |
18:00 rodičia Popracoví, Turčekoví a st.r. z ob. strán |

Štvrtok

06:45 svokrovci a švagor Milan |
18:00 za zdr. a PB pre rodinu Škodovu a uzdravenie manž. Márie |

Piatok

06:45 rodičia z oboch str. a ost. rodina |
18:00 Františka Vozárová |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 manž. Ján,synovia Ján a Ľubomír a rod. z ob. str. |

Nedeľa

07:00 Margita a Augustín Vavroví |
09:00 Július a Antónia Prikrilovci |
10:30 -za veriacich |
18:30 Jozef a Pavla Foltánoví,rodičia a súrodenci z oboch strán |

Oznamy

– Milodary na kostol : Bohu známi novomanželia – 50,-€, Bohu známa z pohrebu -60,-€, Bohu známa z krstu -50,-€, Bohu známi z jubilea z päťdesiatky a osemdesiatky života -100,-€, Bohu známa -20,-€, Bohu známa z pohrebu -20,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie kostola má na starosti ruža pána Antona Krajčíka.

– Krížová cesta bude v piatok o 17,30 a v nedeľu krížová cesta bude o 15.h spojená s Eucharistickým požehnaním na prvú nedeľu.

– Liturgia východného obradu bratov gr. katolíkov bude na budúcu nedeľu o 16,30 h.

– Na budúci týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako zvyčajne. Nahláste nám prosím starých a chorých ľudí ak je im potrebné sviatosti vyslúžiť doma. Sv. omša v domove bude v piatok o 10.h a v kaplnke u sestričiek v kaplnke v piatok o 16.h. za +manžela a rodičov z ob.strán Sviatosť oltárnu vyložíme k adorácii v piatok od 15. h do 17. h. Adoráciu ukončíme požehnaním s eucharistiou.

– Ďalšie stretnutie birmovancov bude o mesiac, teda v mesiaci apríl.

– Zvýšenie cien elektriny a plynu – dotácia – oznam. Na základe oznámenia z biskupského úradu, „žiaľ, cirkevné subjekty ( zatiaľ !) nie sú oprávnenými žiadateľmi. Biskupský úrad nás bude informovať v prípade zmien. Teda drastický nárast energií zatiaľ cirkev musí znášať sama.

– Na ekostol sv. omša bude vždy v nedeľu o 10,30 h., ako aj prikázaný sviatok.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy/

Pozvánky