Úmysly

Pondelok

17:30 – + rodičia a manžel |

Utorok

06:15 – + Vendelín a Mária aj deti s rodinami |
17:30 – Poďakovanie za 40 rokov života Matúša |

Streda

06:15 – + Jozef a syn Andrej |
17:30 – + Karol, Helena, Anton, Milan |

Štvrtok

06:15 – Za zdravie a BP pre syna |
17:30 – Za dar viery pre Antona s rod. |

Piatok

06:15 – + Július |
17:30 – + Vladimír a rodičia |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu |

Nedeľa

07:00 – + Františka (ž.), Emil, Mária a Jozef |
08:30 – Za BP pre rod. Belicajovú a syna Martina |
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

Farské oznamy:

 • Dnes sa koná Zbierka na charitu. Viac informácií nájdete aj na letákoch „moja almužna“, plagátoch a  www.charitaza.sk . Diecézna charita Žilina vám ďakuje za každú almužnu pre chudobných a praje milostivý čas pôstu!
 • Dnes o 15:00 bude krížová cesta, ktorú budú viesť akolyti.
 • Za upratovanie kostola ďakujeme farníkom z časti mesta Stred a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z Prednádražia a  ostatných ochotných farníkov, ktorí chcú a môžu pomôcť.
 • Sv. spoveď – Pondelok – Piatok – od 16:45 v kostole. (Nie počas sv. omše). Štvrtok a v piatok aj ráno od 6:15 hod.
 • piatok 07.10. bude celodenná adorácia od 6:45 hod. do 16:30 hod. Ďakujeme tým, ktorí sa zapísali na jednotlivé hodiny, že prídu.
 • V tomto týždni vo štvrtok a piatok vyspovedáme prvopiatkových chorých a starých a v stredu navštívime domovy sociálnych služieb.
 • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail. V tomto čase si môžete prísť zapísať úmysly sv. omši na mesiac marec.
 • Štvrtok od 17:00 – 17:30 bude Adorácia.
 • V piatok o 16:45 bude Krížová cesta.
 • V nedeľu o 15:00 bude krížová cesta, ktorú budú viesť lektori, o týždeň modlitby matiek.
 • Birmovancom a rodičom s deťmi, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie pripomíname potrebnú účasť na nedeľných sv. omšiach a stretnutiach.
 • Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
 • Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza vyhlasuje nové výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Katolíckej ZŠ s MŠ A. Bernoláka s predpokladaným termínom nástupu od 1.8.2023. Písomnú žiadosť s požadovanými dokumentmi treba zaslať do 17.3.2023 na adresu Diecézneho školského úradu v Žiline. Viac informácii na výveske.
 • Srdečne ste pozvaní na stretnutie zahájenia 7. ročníka Projektu 9 mesiacov za život v pondelok po sv. omši o 17:30 na fare v meste Martin.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.martin.fara.sk/

Pozvánky