Úmysly

Pondelok

07:00 za duše v očistci | Františkánsky
18:30 + rodina Tereková | Františkánsky

Utorok

07:00 + rodiny Brejchová a Gočová | Františkánsky
18:30 + rodičia Buloví a rodina | Františkánsky

Streda

07:00 + dobrodinci chrámu | Františkánsky
18:30 + rodičia Píseční | Františkánsky

Štvrtok

07:00 za Božie požehnanie pre Bogdana | Františkánsky
17:00 + Ján a Vlasta Ničoví a rodičia | Kostolište
18:30 + manželka Nadežda Valachová a dcéra Naďa | Františkánsky

Piatok

07:00 + Jozef Kőnigstein | Františkánsky
17:00 + Marta Smáková | Farský
18:30 + manželka Irena Kardošová a rodičia z oboch strán | Františkánsky

Sobota

07:00 + Jozef Blažeňák | Františkánsky
18:30 + rodina Kochová, Sedláčková a Milcová | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + manžel Anton Kočiš a rodičia z oboch strán | Františkánsky
08:00 + rodičia Róbert a Emília Kratochvíloví a brat Róbert | Farský
09:00 | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + rodičia Ivan a Gabriela Ungeroví | Františkánsky
18:30 + Jozef Novotný | Františkánsky

Oznamy

 • Dnes je jarná zbierka na Charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online – www.charitaba.sk

 • Dnes popoludní o 15:00 h. vás pozývame do farského kostola na pobožnosť Krížovej cesty.
  Počas pôstneho obdobia sa modlíme pobožnosť Krížovej cesty v piatok pred večernou sv. omšou o 17:45 h. vo františkánskom kostole a v nedeľu popoludní o 15:00 h. vo farskom kostole.

 • Vo štvrtok je vo františkánskom kostole celodenná adorácia. Zapíšte sa, prosím, vzadu na stolíku.

 • Počas úradných hodín si môžete v kancelárii prísť zapísať úmysly sv. omší na mesiace apríl, máj a jún.

 • V piatok je 1. piatok mesiaca. Spovedáme v týždni polhodinu pred sv. omšami. Okrem toho tradične:
  v Malackách: vo štvrtok od 17:30 h.
  v piatok od 16:00 h. v oboch kostoloch
  v Kostolišti: vo štvrtok hodinu pred sv. omšou – od 16:00 h.

 • V sobotu o 7:00 h. bude fatimská sobota.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://malacky.fara.sk/

Pozvánky