Úmysly

Pondelok

06:15 + Ján |
17:00 + Jozef a Františka |

Utorok

06:15 + Štefan, Mária, Štefan, Dušan |
17:00 + František a Radka |

Streda

06:15 Za uzdravenie bohuznámej |
17:00 BPZ pre rodinu | Ondrašová
17:00 BPZ pre Ivana s rodinou |

Štvrtok

06:15 BPZ pre Jána |
17:00 + Izidor a + z rod. Medlovej a Salvovej |

Piatok

06:15 + Stanislav, Jolana a Alexander |
17:00 + Imrich a Štefánia | Ondrašová
17:00 BPZ pre Máriu Hegerovú |

Sobota

07:00 BPZ pre ružencové spoločenstvo |
17:00 Poďakovanie za 65 r. života Janky |

Nedeľa

06:15 Na úmysel celebranta |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Za ľud farnosti |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + Viktor, Mária, Vendelín, Jozef | Ondrašová

Oznamy

 • Dnes (ne 26.2.) sa uskutoční Jarná zbierka na Charitu.
 • Dnes (26.02.2023 nedeľa) po detskej sv. omši (10:45) bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.
 • Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole bude v pôstnom období v piatok po večernej svätej omši a v nedeľu o 14:00. Krížová cesta v Ondrašovej bude v piatok o 16:15 a v nedeľu o 14:00.
 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia v prvopiatkovom týždni:
  • Kostol sv. Mikuláša:
   • Pondelok a Utorok od 1600
   • Štvrtok od 1530
   • Piatok od 1500
  • Kostol Ondrašová Streda od 1600 do 1700
 • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 15:30 do sv. omše.
 • Chorých a starých navštívime v piatok dopoludnia.
 • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 7.
 • V sobotu po rannej sv. omši bude Fatimská pobožnosť.
 • Pozývame vás do hudobnej služby na detských svätých omšiach. Ak rád spievaš alebo hráš na hudobný nástroj, pridaj sa k nám. Zvlášť hľadáme niekoho na pomoc s hrou na gitare. Nácviky prebiehajú v nedeľu hodinu pred detskou svätou omšou, čiže 9:45 v Katolíckom dome. Kontakt nájdeš na plagáte na nástenke a webe alebo len smelo príď za nami po detskej sv. omši.
 • Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralm.sk

Pozvánky