Úmysly

Pondelok

06:30 † Jozef a Anna Kuzmovci, † a živá rodina; † rodičia Kolárikovci, starí rodičia z oboch strán a živá rodina |

Utorok

18:00 † Emília Spodniaková, vnuk Miloš a živá rodina; Za pomoc Božiu pre celú rodinu; † z rodiny Halajovej (otec Paľko) |

Streda

06:30 † z rodiny Šlankovej, Paučovej, Ivanovej a živá rodina; Pomoc Božiu pre dcéru a deti |

Štvrtok

18:00 † Jozef Lukáč (1. výročie); Za farnosť - Aby sme vedeli hovoriť o iných dobre |

Piatok

08:00 † Jozef Ďaudík, † a živá rodina |
18:00 † Ján a Mária Vicianovci, rodičia z oboch strán, Angela Paučová |

Sobota

18:00 † Ján Grnáč (30. deň); † Dušan Konôpka (30. deň) |

Nedeľa

07:30 Za farnosť – Aby sme zostali verní v pokušeniach |
09:00 † manžel Miroslav, za † a za živú rodinu (priamy prenos) |
10:30 Za pomoc Božiu a dar lásky rodine |

Oznamy

  • Adorácia bude v tomto týždni v piatok od 17.00 do 18.00 hod. Je aj možnosť sv. spovede. Spovedať budeme aj v pondelok po sv. omši od 7.00 hod. V stredu adorácia nebude, ani nebudeme spovedať.
  • Všetkých prvopiatkových v domácnostiach budeme spovedať na budúci týždeň.
  • Na prvý piatok bude obvyklá celodenná poklona od 09.00 hod. do 18.00 hod.
  • Katechéza pre birmovancov bude na budúci piatok. Birmovancov pozývame aj tento piatok na sv. omšu a prvopiatkovú sv. spoveď.
  • Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období býva v piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.
  • 18. 3. 2023 bude v Dudinciach stretnutie snúbencov, ktorí chcú vstúpiť do manželstva v tomto roku.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://rkfu.webnode.sk/

Pozvánky