Úmysly

Pondelok

17:00 ✝︎ Jozefína Gáfriková 30.r., manž Michal | Orovnica
18:00 ✝︎ Cyril Kováč | Farský kostol

Utorok

17:00 ✝︎ Anna Dušková a rodina | Psiare
18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ František Holub ( 30 dní) | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

17:00 Adorácia | Farský kostol
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Farský kostol

Piatok

16:00 Krížová cesta | Psiare
16:30 ✝︎ Jana Hudecová, manž Marian a rodičia z oboch strán | Psiare
17:00 Krížová cesta | Orovnica
17:30 Na úmysel ordinára | Orovnica
17:15 Krížová cesta | Farský kostol
18:00 ✝︎ Ján Richter | Farský kostol

Sobota

08:00 Pobožnosť prvej soboty | Kostol sv. Egídia
18:00 Na úmysel ordinára | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

07:00 Za farníkov | Kostol sv. Egídia
08:00 ✝︎ Rodičia Oršuloví a Valoví | Psiare
09:30 ✝︎ Ernest Šutka, rodina Šmitalová a Krištofová | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

  • Dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme už vopred úprimné Pán Boh odmeň.
  • Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty. V piatok o 17.15 hodine v bazilike. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci spovedáme pred sv. omšami pol hod a v piatok hodinu. Chorých po domoch budem spovedať v piatok predpoludním ako zvyčajne.
  • Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva mladých mužov na duchovnú obnovu v dňoch 10. – 12. 3. 2023. Program stretnutia je zverejnený na stránke seminára: www.ksnr.sk

OSTATNÉ OZNAMY

Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky