Úmysly

Pondelok

06:00 + Milan Kapoš | Fk
12:00 za Evu a jej úmysly | Fk
18:00 + Štefan, Viktória, Jozef, Sidónia | Fk
18:30 + Peter Gálik | Br

Utorok

06:00 + Anna Pekarčík | Fk
12:00 + Anna a Vendelín Huček | Fk
18:00 + z rod. Hruška a Marchevka | Fk
18:30 + Metod Tkáč, Radoslav Šimko | Br
16:00 za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku | Ns

Streda

06:00 + Martin Spišiak | Fk
12:00 + Vojtech, Daniela, Milan | Fk
18:00 + Štefan, Ján, Miroslav | Fk
18:30 + z rod. Kočálková, Štefan, Margita, Gitka a + z rod. Mužilová. Jozef, Mária | Br

Štvrtok

06:00 + rodiičov a bratov Kucbelových | Fk
12:00 + Mária a Jaroslav Kysel | Fk
18:00 za + rodičov a súrodencov | Fk
17:00 + Mária Gáliková | Br
16:00 za duševné a telesné zdravie pre Matúša | Ns

Piatok

06:00 + Juraj Paluga | Fk
12:00 za ZP pre súrodencov a ich rodiny | Fk
18:00 + Peter a Kunikunda | Fk
17:00 za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku | Br
17:00 | VK

Sobota

06:30 + Ján Laskovský | Fk
18:00 + Mária Konfalová | Fk
07:00 za BP pre lekárov a personál neurol. odd. | Br

Nedeľa

06:30 + Margita Žuborová | Fk
09:00 Valika Spišáková - 80 r. života | Fk
11:00 Za veriacich | Fk
14:45 ZBP pre Jozefa - 75 rokov života | Fk
07:45 za ZBP Miroslavovi | Br
10:00 + Ján Poruich | Br
18:30 | Br
09:15 za ZBP pre Ladislava | VK
16:00 za BP pre lekárov a personál chirurg. odd. | Ns

Oznamy

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
– Dnes je jarná zbierka na charitu pri východe z kostola. Za vaše
milodary Pán Boh zaplať.
– Dnes o 15:00 hod. v kostole na Brezovci začíname cyklus Pôstnych
kázni ako prípravu na Veľkú Noc. Pôstne kázne budú spojené s
modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a krátkou adoráciou.
Témou pôstnych kázni je: Sedem posledných slov z kríža. Pôstnym
kazateľov bude vdp. Viktor Pardeľ, riaditeľ DKÚ. Všetkých Vás srdečne
pozývame. Viac informácii na plagátoch.
– V prvopiatkovom týždni budeme spovedať ráno pred a počas sv.
omše, okrem toho:
FARSKÝ KOSTOL – v streda a piatok od 16:00 hod.
BREZOVEC – v utorok od 16:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 hod.
VYŠNÝ KUBÍN – v piatok od 16:00 hod.
– Krížové cesty počas pôstneho obdobia budú bývať takto: vo
farskom kostole v piatok o 17:30 a v nedeľu o 14:00; v kostole na
Brezovci v piatok o 16:30 a v nedeľu o 18:00; vo Vyšnom Kubíne v
piatok o 16:30 a v nedeľu o 08:45 hod. Tento týždeň bude mať
pobožnosť v piatok vo farskom kostole žalmisti, na Brezovci –
ružencové bratstvo.
– Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej
prípravu prosíme modlitby matiek.
– Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 05.03.2023, vo farskom
kostole o 11:00 hod.
– Tento týždeň svätá omša pre deti a mládež nebude.
– Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Kvasničáková .

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.rkcdolnykubin.sk

Pozvánky