Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | Adorácia za duchovné povolania od 15:00
18:00 | Adorácia za duchovné povolania od 15:00

Piatok

07:00 |
15:45 |
18:00 |

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 zameranaá pre rodiny s deťmi |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Odkaz na zdrojovú stránku: www.farnost-cadca.sk/

Pozvánky