Úmysly

Pondelok

18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku |

Utorok

06:30 + Martin a Mária a ich rodičia, starí rodičia, krstní rodičia a súrodenci a za duše v očistci |
18:30 + František, Veronika, Valentín, Mária, Václav, Vladimír, Janka |

Streda

06:30 + Magda |
17:30 Za obrátenie detí, zaťov, vnučky a krstných synov a za Helenu |

Štvrtok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Zojku, Lauru, Adamka a celú rodinu a za duše v očistci |
18:30 Za posvätenie kňazov a nové kňazské povolania |

Piatok

06:30 Za uzdravenie a Božie požehnanie pre syna Daniela |
17:45 Pobožnosť krížovej cesty (Združenie Zázračnej medaily) |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala a Lukáša |

Sobota

08:00 Za živých a zosnulých členov ružencového bratstva |

Nedeľa

08:00 + manžel Vladimír, rodičia z oboch strán, švagrovia a neter Želmíra |
09:30 Za farníkov |
11:00 + syn a otec Igor |
17:00 Pobožnosť krížovej cesty |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Petra |

Oznamy

ZBIERKA NA CHARITU

Dnes sa uskutoční v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy Jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online – www.charitaba.sk.

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA

Keďže prebiehajú školské prázdniny, dnes nebude stretko detí.
V stredu bude detská sv. omša; o 16.45 bude nácvik spevu detí.

PRVÝ ŠTVRTOK

Na prvý štvrtok (2.3.) vás pozývame o 17.15 na modlitby za nové kňazské povolania a posvätenie kňazov. Modlitby pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou budú viesť Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca.

PRVÝ PIATOK – SVIATOSŤ ZMIERENIA

Spovedať pred prvým piatkom budeme vo štvrtok 2.3. už od 16.00 do 18.00 a na prvý piatok 3.3. od 16.00 do 18.00. Vzhľadom na prítomnosť iba jedného kňaza (z dôvodu choroby) počas sv. omší nespovedáme.

FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu 4.3. bude v našom farskom kostole “fatimská sobota” o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.

POĎAKOVANIE

V mene rodiny primicianta, aj vo vlastnom mene, ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri primičnej slávnosti a pri agapé na farskom dvore. Nech Pán odmení Vašu ochotu a obetu!

PRIHLÁŠKY NA CK

Cirkevné konzervatórium v Bratislave na Beňadickej ulici č. 16 ako jediná cirkevná škola svojho druhu na Slovensku oznamuje záujemcom o štúdium cirkevnej hudby, hudobných nástrojov, spevu a hudobno-dramatického umenia, že do 20. marca 2023 je možné podávať prihlášky na rôzne typy štúdia cez webstránku školy. Konzervatórium zároveň pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 04. marca 2023 o 13.00. Viac informácií nájdete na www.ckba.sk .

ŠTÚDIUM NA UK RKCMBF

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023, informácie nájdete na stránke fakulty www.frcth.uniba.sk. Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára, viac informácií na stránke www.kscm.sk .

FARSKÝ LETNÝ TÁBOR

Aj tento rok naša farnosť bude organizovať detský letný tábor. Tábor bude prebiehať v dňoch 10-15 júla v Nízkych Tatrách a bude určený pre deti vo veku 8-12 rokov. Bližšie informácie o tábore i samotné prihlášky zverejníme neskôr.

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní.
Príslušné tlačivo je k dispozícii v predsieni kostole a na farskej stránke:
http://faraluky.sk/images/data/Vyhlasenie_2022.pdf
Vopred veľmi pekne ďakujeme.

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola má na starosti v piatok večer skupina 5 – mladí.

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA A INÉ

V stredu 1. marca 2023 o 20.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Mnohí ho okríkali, aby mlčal (Mk 10,48)
Viesť dialóg v Cirkvi a spoločnosti (Mk 10,46-52).

V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na Pobožnostiach krížovej cesty, ktoré vedú naši otcovia biskupi vždy v piatky o 20.00 v Katedrále sv. Martina.

Odkaz na zdrojovú stránku: Fara Lúky (faraluky.sk)

Pozvánky