Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Štvrtok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
16:30 | Krnča
16:30 | Práznovce
18:00 | Bošany

Sobota

07:45 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Farské oznamy – 26. februára 2023

Spovedať v tomto prvopiatkovom týždni budeme polhodinu pred sv. omšami. V stredu spovedáme v Práznovciach od 16:00 hod. do 17:00 hod. Vo štvrtok spovedáme v Krnči od 16:00 do 17:00 hod. Zvlášť pripomíname sv. spoveď a sv. omšu na prvý piatok deťom, ktoré si robia deväť prvých piatkov. Chorých po domoch budeme spovedať vo štvrtok dopoludnia. V Domove dôchodcov sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia v piatok o 9:15 hod.


Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsah kántrových dní je príprava na pokánie, na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.


V utorok po sv. omši v Bošanoch bude nácvik speváckeho zboru Krédo.


V sobotu 4. marca t.r. o 7:00 hod. vo farskom kostole v Bošanoch bude Fatimská – mariánska pobožnosť a po nej bude sv. omša.


Michelangelovi Buonarrotimu sa pripisujú tieto slová: „Každý kamenný blok v sebe ukrýva sochu a úlohou sochára je objaviť ju“. Ak môže mať takýto pohľad umelec, o to skôr Boh: v mladej dievčine z Nazareta videl Božiu Matku; v rybárovi Šimonovi, videl Petra, skalu, na ktorej postaví svoju Cirkev; v mýtnikovi Lévim videl apoštola a evanjelistu Matúša; v Šavlovi, krutom prenasledovateľovi kresťanov, videl Pavla, apoštola národov. Jeho láskyplný pohľad sa nás vždy dotýka, oslobodzuje nás a premieňa, robí z nás nových ľudí.“ Ak vnímaš, že sa Ježiš pozerá aj na teba a volá ťa, aby si išiel za ním, nemaj strach vstať, opustiť všetko a ísť za ním. Prijme ťa takého, aký si a pomôže ti stať sa takým, akým ťa chce mať. Muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu a chceli by sa stať kňazmi, môžu sa prihlásiť do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Podmienky prijatia sú na web stránke Kňazského seminára.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

Upratovanie: Bošany 1

Odkaz na zdrojovú stránku: https://bosany.fara.sk/