Úmysly

Pondelok

07:00 za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Annu a jej celú rodinu | Bojnice

Utorok

16:30 + Mária a Šimon Pipíška a ich rodičia | Dubnica
17:30 poďakovanie za 80. rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Bojnice

Streda

16:30 + Margita a Michal Hrdí | Šútovce
17:30 poďakovanie za 50. rokov manželstva a Božiu pomoc pre celú rodinu | Bojnice

Štvrtok

17:30 + Mária, Štefan, Ladislav a Oľga a ich rodičia | Bojnice

Piatok

16:30 + Jana Benkovičová | Dubnica
17:30 + Helena, Pavol a ich deti a zaťovia | Bojnice

Sobota

17:30 + Jozef a Emília Grolmusoví, ich rodičia, dcéra, vnuk a vnučka | Bojnice

Nedeľa

07:00 poďakovanie za 89. rokov života a prosba o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu | Bojnice
08:30 za členky 2. Ruže RB | Šútovce
08:30 + Emília a Tomáš Pipíška a ich rodičia a súrodenci | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Ján, rodičia a súrodenci s rodinami | Bojnice

Oznamy

Farské oznamy:

Dnes je jarná zbierka na charitu.

Modlitba krížovej cesty bude dnes (v nedeľu) popoludní o 14.00 h. v Bojniciach, v Dubnici a v Šútovciach.

 

Spovedanie pred prvým piatkom:

Dubnica – utorok – od 15.30 h.,

Šutovce – streda – od 16.00 h.,

Bojnice – štvrtok – od 16.30 h.,

                 piatok – od 16.00 h.

Spovedanie chorých v penzióne vo štvrtok dopoludnia, po domoch v piatok dopoludnia.

V tomto týždni sú jarné kántrové dni (streda, piatok a sobota). Ich obsahom sú modlitby a obety za odpustenie hriechov a za dar lásky. Záväzný je jeden deň, v našej farnosti piatok.

V piatok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia a od 16.45 h. sa budeme modliť krížovú cestu pred vyloženou Sviatosťou.

 

V nedeľu bude stretnutie birmovancov: v Šútovciach o 9.15 h. v kostole a v Bojniciach o 11.00 h. vo fare.

Februárová zbierka na kostol bola 580 €.

Pán Boh zaplať za Vaše dary.

Dnes sa začínajú voľby do Farskej pastoračnej rady. Každý člen našej farnosti (od 16. rokov) si môže po sv. omši zobrať volebný lístok a označiť v Bojniciach šiestich alebo v Dubnici dvoch navrhovaných kandidátov do FPR. Volebný lístok treba odovzdať do označenej schránky pod chorom alebo v Dubnici pri vstupe do kostola, najneskôr do budúcej nedele. Volieb sa zúčastňujú tí, ktorí sú dnes prítomní na sv. omši, preto si každý môže zobrať len jeden volebný lístok. Ďakujem za Váš záujem o život v našej farnosti.

                                                                                                                                                  Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.bojnice.fara.sk